ALPU TERMİK SANTRALİ İÇİN VERİLEN ÇED OLUMLU KARARINA KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVANIN DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05.04.2019

Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi” isimli proje ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali istemiyle açtığımız davanın duruşması 3 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde görülen davada; TMMOB vekillerinin yer seçimi başta olmak üzere projeye ve ÇED sürecine, ÇED raporuna ilişkin bilimsel teknik ve hukuki gerekçelerle açıkladıkları iptal gerekçelerinin ardından, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiçmez’in beyanlarıyla duruşma sona erdi.