ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDE 1 MAYIS KUTLANDI

29.04.2021

Pandemi nedeniyle alanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs, 28 Nisan 2021’de Fen İşleri Müdürlüğü’nün Yıldız yerleşkesinde, 29 Nisan 2021’de de Çankaya Belediyesi Başkanlığında çalışanlar tarafından kutlandı.

TMMOB Ankara İKK Çankaya İşyeri Kurulu, DİSK Genel-İş Sendikası ve Tüm-Bel Sen`in çağrısıyla Çankaya Belediyesi`nde 1 Mayıs kutlandı. Pandemi nedeniyle alanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs, 28 Nisan 2021`de Fen İşleri Müdürlüğü`nün Yıldız yerleşkesinde, 29 Nisan 2021`de de Çankaya Belediyesi Başkanlığında çalışanlar tarafından kutlandı.

Emekçiler "Sağlıklı, Güvenceli İnsanca Bir Yaşam İçin Umut Yan Yana!... Yaşasın 1 Mayıs" şiarıyla bir araya geldi. Fen İşleri Müdürlüğü`nün Yıldız yerleşkesinde Belediye işçilerinin oluşturduğu "Grup Teneke"nin konser verdi.

Pandemi koşulları göz önüne alınarak, açık havada sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen etkinliklerde konuşan TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, " Ülke olarak ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak tarihimizin en bunalımlı dönemlerini yaşıyoruz. 1 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz pandemi koşulları emekçi halkımızın sorunlarını daha da derinleştiriyor. Mevcut düzenin insanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğunu çok acı bedeller ödeyerek görüyoruz. Yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla da maalesef insanlığın geleceğini de tehdit ediyor. 1 Mayıslar bu mevcut düzene bir başkaldırı niteliğindedir. 1 Mayıs emekçi halkın var olan düzene karşı topyekûn itirazlarının dile getirildiği bir gündür. 1 Mayıs, Türkiye`nin yeniden kuruluşu için de bir çağrıdır. Bugün, ülkenin tek adamın yetkilerine dayanılarak sermayenin, emperyalizmin hizmetine sokulduğu ve gericiliğin her gün koyulaştığı karanlığa karşı emekçilerin laik ve bağımsız Cumhuriyet`ini kurmak için mücadelesini yükseleceğiz ve mutlaka kazanacağız," dedi.