ANKARA DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİNE DESTEK

04.04.2022

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında 2021 yılı "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" kapsamında verilen ödüller gerekçe gösterilerek "Terör Örgütü Propagandası" iddiasıyla dava açılmasıyla ilgili emek ve demokrasi örgütleri 4 Nisan 2022 tarihinde Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptı.

32 örgütün ortak hazırladığı bildiriyi grup adında Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı İlker Akçasoy okudu.

Akçasoy açıklamada,“Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir. Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı durmak suç değildir,” dedi.

Açıklamanın ardından TMMOB Ankara İl Koordinasyon Sekreteri Özgür Topçu da söz aldı.

 

Açıklamanın tamamı:

Basına ve kamuoyuna,

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında 2021 yılı "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" kapsamında verilen ödüller gerekçe gösterilerek "Terör Örgütü Propagandası" iddiasıyla dava açılmıştır.

Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal kaynaklarımıza ve kamusal zenginliklerimize yönelik saldırganlığı her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve yok edici anlayışa karşı verdiği mücadele nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi sıklıkla iktidarın hedefi olmakta, üye ve yöneticileri davalarla, sürgünlerle susturulmak istenmektedir.

Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mimarlık mücadelelerini haber yapan gazetecilere verilen, toplumdaki ekoloji ve koruma bilincini yükseltmeyi hedefleyen bir ödülü “terör propagandası” olarak nitelendirmenin kabul edilir tarafı bulunmamaktadır.

Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket eden adli makamların amacı açık biçimde, iktidarın doğayı hedef alan uygulamaları karşısında yükselen çevre mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli parçalarından biri olan mimarları korkutmak, sindirmek ve susturmaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağaca-ormana-akarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber yapmak, toplumdaki ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir. Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı durmak suç değildir.

İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine karşın yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri mücadele ile çocuklarımızın geleceğine sahip çıkan ve bu konudaki kararlı tutumlarıyla her kesimin destek ve takdirini kazanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin yanındayız.  Şube yöneticilerine yönelik suçlamalar derhal kaldırılmalı, toplumsal muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden vaz geçilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi

Çağdaş Gazeteciler Derneği

Gazeteciler Cemiyeti

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube

Ankara Tabip Odası

Medya Araştırmaları ve Mesleki Gelişim Derneği

KESK Ankara Şubeler Platformu

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

ODTÜ Mezunları Derneği

Bilim Sanat Derneği

Disk İç Anadolu Bölge Temsilciliği

İnsan Hakları Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Özgür Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Ankara Şube

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

Ana Fatma Cemevi Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ankara Şubesi

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Karantina TV

Devrimci 78’liler Federasyonu

Ankara Dayanışma Derneği

Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği

Tüketici Hakları Derneği

Ankara Cumhuriyet Okurları

2021 Tüm Emekli Sen

AnTiYap- Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği

Çekül Vakfı Ankara Temsilciliği

AFSAD

Ankara VARTO-DER
Batıkent İlkyerleşim Mahalle Meclisi