ANKARA İKK: "KEÇİÖREN’DE NELER OLUYOR?"

14.06.2021

TMMOB Ankara İKK tarafından 14 Haziran 2021 tarihinde Keçiören`de yaşanan kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenlendi. Açıklamayı TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Keçiören`i yaşanmaz hale getirecek bir "plansızlıkla" müteahhitleri zengin etmek üzere organize edilmiş bu dönüşüm süreci hakkında halkı bilgilendirmek ve telafisi mümkün olmayacak uygulamaların önüne geçmek üzere TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak harekete geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle Keçiören halkını gelecekte ciddi mağduriyetler yaşamamaları için hukuki süreç tamamlanana kadar hiçbir şekilde müteahhitlerle sözleşme imzalamamaları yönünde uyarırken, başta Keçiören Belediyesi olmak üzere yetkili tüm kurumları bu hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçerek kamu yararına uygun şekilde sorumlu davranmaya davet ediyoruz," denildi.

Toplantıya TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ömer Dursunüstün, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Şube Müdürü Mustafa Öztürk, Mimarlar Odası Ankara Şube  Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Atakan ve Songül Üzgün katıldı.

Açıklamanın okunmasının ardından Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ömer Dursunüstün söz aldı. Dursunüstün, "Müteahhit hak sahiplerine birer daire veriyor. Hak sahiplerine 32 daire düşüyor. 4 daireli olan blokta 32 konut nereye gidecek? Yandaki 2`şer daireli 32 daire var o nereye gidecek? Altında da 5 kata kadar yapılabilecek ticaret bloğu var o kime gidecek? Bizleri arayan vatandaş bunu istemediğini söylüyor. Hatta arayan müteahhit var, ‘Bana bu kadar düşmemeli. Bunda bir bit yeniği var,` diye. O bile burada bir sıkıntı olduğunu biliyor," dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Candan Karakuş, "Keçiören Belediyesi bir taraftan halkın oradaki varlığını alarak halka bir verirken halkın varlığı üzerinden sermayeye üç vererek Keçiören`i planlama ve altyapı açısından kaldıramayacak yeni bir rant odağı halne getiriyor. Plan yapma ilkelerine aykırıyken Büyükşehir Belediyesi`nden önergeyle geçiyor olması da kabul edilebilir bir durum değil, karşımıza çıkan yeni rant ilişkisinin arkasında bir ilçeyi yıkıp yeniden yapacak bir organizasyon çıkıyor," dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atakan, "Bu bir yıkım projesidir. Avrupa`da ve gelişmiş ülkelerde eski onarılarak ve yeniden restore edilerek kullanıma açılıyor.  Türkiye`de ise mevcut yapılaşmayı yıkılıp yeni rant projeleri açılıyor," dedi.

Son sözü Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Şube Müdürü Mustafa Öztürk aldı. Öztürk, "Rant uğruna peşkeş çekiliyor. Müteahhit yüzde 30 kapasite ile arsayı alıyor ve yüzde 60`ını kazanıyor," dedi.

Açıklamanın tamamı:

KEÇİÖREN`DE SÜRDÜRÜLEN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALDATMACASINA SON VERİLMELİDİR!

Keçiören`de yaklaşık bir yıldır ilçe belediyesi tarafından kentsel dönüşüm uygulamalarının başlatılacağı açıklanmakta ve müteahhit firmalar aracılığıyla vatandaşların mağduriyetine yol açacak bir süreç başlatılmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili odalarımıza yurttaşlar tarafından çok sayıda başvuru ve bilgi edinme talebi gelmekte, oldubittiye getirilerek hukuksuzca yürütülen bu uygulamalardan ilçe sakinleri dahi haberdar edilmemektedir.

Alanda neler olduğunu adım adım açıklamak gerekirse;

  1. Keçiören İlçesi sınırları içerisinde herhangi bir alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmemiştir; dolayısıyla bir kentsel dönüşüm planı bulunmadığı halde imar değişikliği yoluyla alan ranta açılmaktadır.
  2. Keçiören Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme yönelik imar planları hazırlatılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne onaya sunulmuş fakat yapılan teknik inceleme sonucu mevzuata, üst ölçekli imar planlarına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılıklar tespit edilerek düzeltilmesi için Keçiören Belediyesi`ne iade edilmiştir. Ancak daha sonra aynı planlar, hiçbir düzenleme yapılmaksızın, mevzuatın arkasından dolaşılarak önerge yoluyla meclise sunulmuş ve onaylanmıştır.
  3. Onlarca mahalleyi kapsayan imar planı değişiklikleri yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmakta, bölgede zaten yetersiz olan sosyal ve teknik altyapıyı yok etmektedir. Mevcut 4 katlı yapıların yerine 16 katlı yapılar önerilmekte ve elde edilecek rant müteahhitlere bırakılacak şekilde plan notları bulunmaktadır.
  4. Nitekim her yanıyla mevzuata, üst ölçekli imar planlarına ve kamu yararına aykırı olan bu planlar Odalarımızca yargıya taşınmış olup Kavacık Subayevleri ve Hasköy mahallelerini kapsayan plan hakkında mahkeme tarafından "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden" denilerek yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
  5. Tüm bunlara rağmen müteahhitler bölgedeki hak sahipleriyle sözleşme imzalamaya başlamış; imzalanan ilk sözleşmeden sonra binadaki diğer hak sahiplerinden habersiz bir şekilde riskli yapı başvurusunda bulunulmuştur. Bu uygulamayla riskli olmayan yapılar da rant uğruna yıkılabilecektir.  "Riskli yapı" tebligatı eline ulaşan hak sahipleri 60 gün içerisinde evlerini boşaltmak zorunda kalmakta ve çözümsüz bırakılmaktadır.
  6. Keçiören halkını açıkça kentsel dönüşüm tuzağına düşüren bu süreçte yetkili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi bu hukuksuzluğa müdahale etmek bir yana hak sahiplerini müteahhitlerin eline bırakmaktadır.
  7. Yargı süreçleri devam eden bu imar planlarının iptal edilmesi halinde kentsel dönüşümün diğer örneklerinde olduğu gibi Bakanlık ve Belediyeler eliyle on binlerce insan evinden edilmiş olacak ve uzun yıllar boyunca mağduriyet yaşayacaktır.

Bu kapsamda, Keçiören`i yaşanmaz hale getirecek bir "plansızlıkla" müteahhitleri zengin etmek üzere organize edilmiş bu dönüşüm süreci hakkında halkı bilgilendirmek ve telafisi mümkün olmayacak uygulamaların önüne geçmek üzere TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak harekete geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle Keçiören halkını gelecekte ciddi mağduriyetler yaşamamaları için hukuki süreç tamamlanana kadar hiçbir şekilde müteahhitlerle sözleşme imzalamamaları yönünde uyarırken, başta Keçiören Belediyesi olmak üzere yetkili tüm kurumları bu hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçerek kamu yararına uygun şekilde sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Halkın mimar, mühendis ve şehir plancıları olarak Ankara`nın geleceğini tehlikeye atan, barınma ve yaşam hakkına aykırı bu uygulamalara karşı toplumun tüm kesimlerini dayanışmaya çağırır, sürecin her aşamasında takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu