ARAMIZDAN AYRILIŞININ 26. YILINDA TEOMAN ÖZTÜRK ANILDI

12.07.2020

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman ÖZTÜRK ölümünün 26. yılında anıt mezarı başında ailesinin ve yol arkadaşlarının katılımıyla anıldı.

Anmada saygı duruşunun ardından konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz şöyle konuştu:

“Teoman Abi 1973-1980 yılları arasında TMMOB’nin başkanlığını yürüttü. Teoman Abi’nin başkanlık yaptığı bu dönemin dünya ve Türkiye’si hakkında çok şey söylemek mümkün.

Onun ve arkadaşlarının yürüttüğü ve bugün bizim de sürdürdüğümüz mesleki demokratik mücadele çizgimiz hakkında çok şey söylemek mümkün.

TMMOB’nin 1973-80 seneleri içerisindeki devrimci demokrat duruşuna verdiği mücadeleye o dönemin Türkiye mücadelesine ve dünyasına dair çok şey söylemek mümkün. Ama Teoman Öztürk ve yol arkadaşlarının bir ayırt edici özelliği vardı. TMMOB’nin mücadelesini, mühendislerin- mimarların mücadelesini düzene, sermaye kesimlerine hizmet eden, seçkinci bir anlayıştan çıkartıp halkla buluşturmaktı, emekçi sınıflarla buluşturmaktı. Mühendislik –mimarlık hizmetinin dönüştürücü gücünü bu halkın daha çağdaş yaşaması, ülkemizin, emperyalizmin ve sermaye kesimlerinin boyunduruğundan kurtarmak için verilen mücadeleyi yönlendirmesiydi.

Ülkemizin ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üstyapı kurumları uluslararası sermayenin, çıkarları bunlarla bütünleşmiş yerli sermaye kesimlerinin ve rantiyenin hâkimiyetindedir. Halkımızın yoksulluğunun sebebi ülkemizdeki talanın vurgunun nedeni tüm dünyayı ve ülkemizi kuşatan emperyalist kapitalist sömürü düzenidir. Teoman abi ve arkadaşları şöyle diyordu: “eğer biz bu sömürü düzenini yok etmezsek, onun yerine emekten yana, bilimden yana, halktan yana bir düzen inşa etmezsek ne bu ülkenin mühendislerinin-mimarlarının-şehir plancılarının emekleri ne de bu ülke emekçilerinin emekleri bu ülkenin kurtuluşuna yetmeyecektir.

Sermaye kesimlerinin karına kar katması, karlarını maksimize etmesinden başka bir anlam ifade etmeyecektir. Emeğimizin halkımızın hizmetine girebilmesi her alanda bağımsızlığın kazanılmasına, sömürüye dayanan bu düzenin sona erdirilmesine bağlıdır.

Teoman Abi’nin sözünü hepimiz hatırlarız. O veciz söz aslında bizlerin insanlığa karşı topluma, halkımıza karşı olan görev ve sorumlulukları çok net bir şekilde çiziyor; “Yüreğimizdeki insan sevgisi ve yurtseverliği baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmek yolunda inançlı ve kararlıyız.” İşte bu söz bugün hala geçerliliğini sürdürmektedir.

TMMOB’nin yolu Teoman Öztürklerin yoludur. TMMOB’nin yolu bilimi ve tekniği bu halkın hizmetine sunma yoludur. TMMOB’nin yolu bu ülkeyi kuşatan gerici, sömürgen yapının yok edilmesinden; yerine emekçi halkların iktidarının kurulmasından geçmektedir. Bizler bu yolu TMMOB’de Teoman Öztürklerin ve dönem arkadaşlarının bizlere açtığı bu mücadele çizgisine kıskançlıkla sahip çıkacağız. Bizlere düşen görev Teoman Öztürklerden bize bırakılan bu mirasa kıskançlıkla sahip çıkmaktır. TMMOB’nin devrimci demokrat halktan yana bilimden yana mücadele çizgisini geliştirerek sürdürmektir. Sözlerime son veriyorum, Teoman abiyi ve bu ülkenin bağımsızlığı kurtuluşu, bu halkın özgür ve mutlu yaşaması için bedeller ödeyen yoldaşlarımızı bir kez daha sevgi, özlemle ve hasretle anıyorum."

Koramaz'ı konuşmasının ardından söz alan Teoman Öztürk'ün yol arkadaşı Oğuz Türkyılmaz ise şöyle konuştu;

"Teoman Öztürk’ün  eşi, kızları, torunları, damadı, yakınları, arkadaşları,  dostları, tüm sevenleri,

Merhaba!

Teoman Öztürk’ün  TMMOB’de yakın çalışma arkadaşlarından biri  olmanın sorumluluğunu ve onurunu duyan, yarım yüzyıla yakın süredir devrimci TMMOB  mücadelesine  omuz veren bir arkadaşınız olarak, Teoman Öztürk’ü ve sizleri,saygıyla selamlıyorum.

Zor günler  yaşıyoruz .”Osmanlı topraklarına  geri dönüyoruz “ diyerek Yeni Osmanlıcı   niyetlerini  açıkça ortaya koyan,   Suriye ve Irak’tan başlayarak Yemen, Kuveyt, Katar, Sudan ve Libyada  askeri varlık  gösteren siyasi iktidar , Cumhuriyetin kurum ve kazanımlarını yıpratma  ve  yok etme  yönelik faaliyetleri içinde. Yürütmenin adeta sınırsız  yetkileri, siyasallaştırılmış bir yargı ve iktidar temsilcilerinin, yürütme  organından gelen  talepleri  sorgulamadan tartışmadan önce hızla  onayladıkları , sonra  anlamsız bir gururla  ve umursamadan  çektirdikleri resimlerle yapılan  anlamsız güç gösterilerinin mekanı olan  yasama;  bütün bu yapılar üzerinden ,  emekçilere yönelik sömürü ve emek örgütlerine    baskılar arttırılmaya çalışıyor. Kıdem tazminatının yok edilmesi girişimlerinin, Barolar  Birliği ve Barolardanden başlayan,  tüm emek  ve meslek örgütlerine  yönelik susturma,işlevsizleştirme  uygulamaların  arkası  gelecek.

Bugün çok daha zor koşullarda mücadeleyi sürdürmekle yükümlüyüz. Ancak  kimse İnsanların  zekasını ve yaratıcılığını  küçüksemesin.

Şimdi, zorlukları görünce pes etmeyip;  Teoman Öztürk gibi kararlı,bilinçli, yürekli davranmanın,zorluklara  karşı mücadelenin  zamanıdır.

TMMOB Yasası değişse de, nisbi temsil de getirilse,   söz hakkımız  kısıtlansa  da, bilinçli, inançlı  ve kararlı devrimci kadrolarla baş  etmenin kolay olmadığını  bilumum yandaşlara, yalakalara  göstermeliyiz.

Teoman Başkan, nasıl kapısı kilitli,evrakları bir hizmetliye bırakılmış bir TMMOB’yi  arkadaşlarıyla birlikte ayağa kaldırdıysa, biz 1974’de Makine Mühendisleri Odasında   dörde üç olsa  da, sağ yönetimi devirdiysek,yine yapabiliriz.

Bizler geçmişte de zor  koşullarla  boğuştuk, bugün de boğuşuruz , bilinçli , inançlı,yürekli kadroların  imkansız denileni nasıl  yapabileceklerini  gösteririz,çünkü    biliyoruz  direnenler  yenilmez.

Ahmet Telli’nin dediği gibi:

SEN DOSTUMDUN BENİM...TEOMAN AĞABEY

'Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan
 Su gibi azizdin, yurdumdun, alnında ateşler yanan
 Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş
 Daha dünkü sanki, her patlayan sağanak bunu anlatır
 Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada' ”

Anma töreni Teoman Öztürk'ün yol arkadaşlarından Hüseyin Yeşil'in anma törenine gönderdiği mesajın okunmasının ardından, anıt mezara bırakılan karanfillerle son buldu.