BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU: İZİNSİZ VE KAÇAK KÜLLİYE İSTEMİYORUZ

13.07.2020

Aralarında TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu'nun da bulunduğu Batman Demokrasi Platformu Batman'ın en önemli yeşil alanlarından birine yapılması planlanan 150 bin metrekarelik külliye yapımına karşı 13 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basına ve kamuoyuna,

Değerli Batman halkı ve ülkemizin sesimizi duyan bütün yurttaşları;

Esentepe’nin plan değişikliğine konu olduğu günden bu yana,yaşadığı tahribata içimiz acıyarak anbean şahit olduk. Konunun yeni yeni hukuki zemine taşındığı süreçlerde izinsiz bir şekilde yapılan kazı çalışmaları ile onlarca ağaç, barbarlıkla katledilmiş, idarelerce herhangi bir izin olmadan kazı çalışmaları yapılmış, yeşil alan yoksunu Batman’ın nefes almasını sağlayabilecek en önemli noktası bu şekilde yok edilmeye mahkûm edilmişti. Ve yine hukuki süreç devam ederken, toplum sağlığının pandemiyle sınandığı bir dönemden geçilirken bunu adeta fırsat bilip, alanda yine İZİNSİZ bir şekilde inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmişti.

Süreçlerin nerden nereye geldiğini hatırlamak gerekirse; İmar planı değişikliği Batman Belediyesi tarafından hazırlanmış ve Şubat 2018’de belediye meclisince kabul edilerek askıya çıkarılmış; bu süreç içerisinde hiçbir kazı izni alınmaksızın kazı çalışmaları başlamış, doğal kot yaklaşık 20 metre kazılmıştır. Plan değişikliğine, askı süresi içerisinde Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi tarafından itiraz edilmiştir. Yapılan itiraz belediye meclisince reddedilmiş, bunun üzerine şube plan değişikliğini Mart 2018’demahkemeyetaşımıştır. Aralık 2018’de davacı-davalı vekilleri, mahkeme heyeti, müdahiller ve bilirkişilerin katılımıyla Esentepe’de gerçekleşen keşif yapılmıştır. Keşif sonucu oluşturulan bilirkişi raporu bütün içeriğiyle davacının lehine olmasına rağmen Batman İdare Mahkemesi davayı Şubat 2019’da davalı lehine kararlaştırmıştır. Bunun üzerine şube karara itiraz ederek süreci Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştır. İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin aksine davacıyı haklı bulmuş, 10 Mart 2020’de tebliğ ettiği kararda yerelin verdiği kararı iptal etmiştir. Bu karar dolayısıyla söz konusu imar planı, yürütmesi devam eden tüm işlemler de iptal edilmiştir. Bunun üzerine şube 16 Mart 2020 tarihinde Batman Belediyesi’ne ilk dilekçeyi yazarak, mahkeme kararının yerine getirilmesini talep etmiştir. Batman Belediyesi mahkeme kararını yerine getirmesi gereken bir aylık süre içerisinde, dilekçeye dair hiçbir işlem tahsis etmemiştir. Bunun aksine toplum sağlığının tek gündem olarak görüldüğü pandemi sürecinde İZİNSİZ ve KAÇAK olarak yapımına başlanan külliyenin inşaat çalışmalarına göz yummuştur.Ruhsatız bir şekilde yapımına başlanan kaçak yapıyı ne yazık ki mühürlememiş ve sorumluları hakkında hiçbir yaptırımda bulunmamıştır. Yetmezmiş gibi basına yansıyan her haberde kaçak inşaata destek vermiştir. Bunun üzerine şube Esentepe’deki kaçak yapının derhal mühürlenmesi, sorumluların tespit edilip yasal işlemlerin başlatılması, mahkeme kararının derhal yerine getirilmesi talebiyle ikinci dilekçeyi 4 Haziran 2020 tarihinde belediyeye teslim etmiştir. Ancak dilekçenin cevaplanması ve işlemlerin yapılması gereken 30 günlük yasal süre dolmuş olmasına rağmen tıpkı diğer dilekçede olduğu gibi buna da cevap verilmemiş, herhangi bir işlem başlatılmamıştır. Bunun üzerine TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suçun tespitini kanıtlayan belgeler ile 8 Temmuz 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda; kurum, kurum temsilcileri, yüklenici firma hakkında, imar kirliliğine neden olma, görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarıyla gerekli soruşturmanın yapılması talep edilmiştir.

Tespiti yapıldığı üzere külliye inşaatı mahkeme kararları ve yasal mevzuata aykırı olmasına rağmen gece gündüz hız kesmeden devam etmektedir. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bir yapının kaçak olarak, alenen yapılmaya devam etmesi, bu konuda, üstüne sorumluluk düşen kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi artık vahim bir hal almıştır. Buna göz yuman sorumluları, gözlerini açmaya sadece ve sadece sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ortada mahkeme kararı olmasına rağmen inşaata hala devam edilmesi, ilgili kamu kurumları ve yetkililerinin görevlerini yerine getirmediği, hukukun bu konuda çaresiz kaldığı, yaptırımların uygulanmadığı gerçeğini maalesef yüzümüze vurmaktadır.

Konunun halkın ve toplumun gözünde hassas ve çarpıtılmaya müsait bir konu olduğunun hepimiz farkındayız. Ancak gerçekleri ve sürecin nasıl işlediğini şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmakbizim birincil görevimizdir. Elbette ki dini bir tesisin yapılmasına karşı değiliz, bu hassasiyeti kamu ve inanç özgürlüğü adına sivil toplum kuruluşları olarak herkesten daha çok gütmekteyiz.Ancak dini bir tesisisin haksız, hukuksuz yollarla, kaçak bir şekildeve büyük tahribatlarla yapılması dinin kendi ahlaki amacına aykırı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Hâlihazırda yasal olmayan bir tesisin yapılması ve bunun halen devam etmesi mahkeme kararlarının çiğnenmesi buna benzer kaçak yapıların yapılmasına da davete davetiye çıkaracağı aşikârdır. Batman için nefes alacak nadir bir yeşil alanın kaçak yapıya konu edilmesi ve bu yanlışta ısrar edilmesi bizi şaşırtmaktadır. Başka bir alanda yasal ve mevzuata uygun bir şekilde yapılabilecek bir tesisin ısrarla yasal olmayan yöntemlerle ve Esentepe'ye yapılmaya devam ettirilmesini anlamış değiliz.

İmar kirliliğini takip etmesi gereken kurumlar, mahkeme kararına istinaden belirtilen gerekçelere göre plan değişikliğini yeniden yapmak yerine, yüklenici firmanın kaçak yapı yapmasına göz yummuş, suç üstüne suç işlenmiştir. Bu yüzden bütün sorumluların, sorumluluk alması ve ihmali olan herkesin de yargı karşısında hesap vermesi zorunlu bir hal almıştır. Biz Demokrasi Platformu bileşenleri olarak durumun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, hukukun ve adaletin her şeyin üstünde olması gerektiğinin ısrarcı inancı ile bilgilerinize arz ederiz.

BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU