BOLU EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN YASA TASLAĞINA İTİRAZ AÇIKLAMASI

30.05.2020

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, Bolu Barosu, Bolu Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası ve Bolu Tabip Odası kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine müdahale çabasına ilişkin 30 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Dünya ve ülkemiz, milyarlarca insanın temel ihtiyaçlarını, sosyal hayatını ve hepsinden önemlisi sağlığını sarsan bir salgın döneminden geçmektedir.

Ülkemizde de halkımızın Covid-19 salgını nedeniyle, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği böylesi bir ortamda, Anayasa'nın 135. Maddesi'nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik tartışmalar yeniden gündeme getirilmiştir.

Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları ile demokratik seçim esaslarının; demokratik bir süreç işletilmeden, meslek odalarından görüş ve öneri alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla, değiştirilmek istenilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın, seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip etkisizleştirilmek istenmesinin sebebi; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında her açıdan kamunun yararından taraf olmamızdır.

Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yararı gözetmeye adayan meslek kuruluşları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının da yegâne teminatıdır.

Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine meslek kuruluşlarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bolu Barosu

Bolu Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası

Bolu Tabip Odası

TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu