BOLU İKK: "DOĞASI, MERASI, YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN AYMAN YAYLASI KÖYLÜLERİNİN YANINDAYIZ!"

17.09.2021

Bolu ili Seben ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ayman Yaylası mevkiinde yapılmak istenilen taş ocağına ilişkin mahkeme süreci devam etmesine rağmen bölgede ağaç kesimine başlanması üzerine TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

DOĞASI, MERASI, YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN AYMAN YAYLASI KÖYLÜLERİNİN YANINDAYIZ!

İlimiz Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Bolu Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesinde kullanılacak Taş Ocakları projesi ile ilgili olarak Bolu Valiliği’ne sunulan ÇED Proje Tanıtım Dosyası hakkında, 09.07.2021 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir. Tesisin kurulması için kamu yönetimince mevzuatı zorlayarak izinlendirme süreci devam ederken, Ayman köylüleri yasal ve toplumsal mücadelesine devam etmektedir.

Kamuoyuna yansıdığı üzere, Ağustos ayı sonunda iş makinalarının bölgeye intikal etmesi sonucu söz konusu proje hakkında ancak bilgi sahibi olan yöre halkı, demokratik tepkilerini dile getirerek bölgede taş ocağı kurulmasını istemediklerini yüksek sesle dile getirmişti. Aynı zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle idari dava sürecini de geçtiğimiz günlerde başlatmışlardır. Bugün geldiğimiz noktada tüm demokratik ve yasal girişimlere karşı bölge içerisinde yer alan ormanlık alanın kıyımına başlanmıştır.

Projeye esas kaya malzeme ocağına en yakın yerleşim yeri; ocağın 550 m güneybatısında yer alan ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylasında yer almaktadır. Kaya malzeme ocağının 460 m güneyinde, hayvan sürüleri ile yaban hayatının su ihtiyacını karşıladığı Akçakilise Deresi geçmektedir. Ayrıca hayvancılık faaliyetini sürdüren Ayman yaylası mera alanı ve hayvan ağılları ocağın kurulmak istendiği alan ile Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının karşılandığı Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattı ocak alanına yaklaşık 60 metre mesafede bulunmaktadır.

Taş ocağı faaliyetlerinde delik delme işleminde başlayan toz oluşumu, onu izleyen patlatma ve yüklemede de devem eder. Daha sonra kuru olarak yapılan kırma, eleme, öğütme, sınıflandırma ve bu işlemlerden geçmiş ürünlerin elleçlenmesi sırasında canlı sağlığını tehdit edecek boyutlarda toz oluşmaktadır. Açığa çıkacak tozun bölgedeki ağaçların ve doğal bitki örtüsünün üzerine yerleşmesi sonucu bitkisel solunumu engelleyerek, doğal bitki örtüsü ve ağaçların kurumasına kadar olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Ayrıca tozun tane boyu küçüldükçe havada asılı kalma süresi uzadığından, civar yerleşim bölgelerine meteorolojik olarak taşınımıyla birlikte insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturacaktır. Yine taş ocağı faaliyetlerinde açığa çıkacak olan toz, geçimini hayvancılık faaliyetleriyle sürdüren yöre halkının su kaynağı olan ve bugünlerde ciddi anlamda kuraklık tehditi altında olan Akçakilise Deresinde de telafisi mümkün olmayan kirlenmelere yol açacaktır.

Ocak çalışmalarında başta patlatma olmak üzere, tüm operasyonlarda açığa çıkacak olan çevresel gürültü, hayvancılık da veriminin azalmasına sebebiyet verecek, yakın yerleşim alanlarında yaşam konforunun düşmesine neden olacaktır. Ocak alanının açılması için kesilmesi muhtemel yüzlerce ağacın doğada yaratacağı tahribatsa cabasıdır.

Ocak alanına 60 metre mesafede yer alan Yüksek Gerilim Elektrik İlettim Hattı ise ayrı bir tehlike barındırmaktadır. Olası kontrolsüz patlamalarda iletim hattının zarar görmesi durumunda, çevre yerleşim alanlarında enerji kesintisinin yaşanmasının yanı sıra, geniş ölçekli orman yangınlarına davetiye çıkarabilecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak, yetkilileri bilimsel ve teknik saiklerden uzak bu projeden derhal vazgeçmeye davet ediyor, doğası, merası ve yaşam hakkı için direnen Ayman Yaylası köylülerinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB
BOLU İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ
EROL PERÇİN