BURSA İKK: "MYRLEIA’DA ADALET YERİNİ BULACAK"

10.04.2018

Bursa İl Koordinasyon Kurulunun da içinde yer aldığı MYRLEIA ANTİK KENT PLATFORMU, Antik Myrleia kenti üzerinde yükselen AVM inşaatına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

MYRLEIA’DA ADALET YERİNİ BULACAK

Myrleia Antik Kenti üzerinde 2012 yılında başlayan talan öyküsünü günümüzde geldiği nokta açısından önemli bir örnektir. Antik Myrleia kenti üzerine şu an bulunduğumuz yerde yükselen AVM bu talanın sanığıdır..

Myrleia üzerindeki bu AVM, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel varlığından sorumlu devlet kurumlarının görevlerine ve o kurumların varlık nedenlerine ihanetin en belirgin örneğini içermektedir.

Myrleia Antik kenti üzerine kurulan bu AVM, temelleri altındaki tarihsel kalıntılar, inşaat sırasında çıktığı için aceleye getirilip tahrip edilmedi. Tersine buranın tarihsel varlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bilinmekteydi.

2010 yılında Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle o zaman doğal yapısında olan bulunduğumuz bu alanda yapılan bilimsel inceleme ve ön kazılarda alanda ciddi buluntular olduğu belirtildi ve alanın Tarihsel SİT sınıfının yükseltilmesi talep edildi.

Ancak bu rapor 2 yıl boyunca sümen altı edildi. Müzeler Müdürlüğü ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevini yerine getirmeyince bu alan plan değişikliği ile "Ticaret Alanı" ilan edildi. 13. Nisan 2012'de AVM inşaatı başladı.

Mudanya halkı, Bursa'daki tarihsel alanları korunmasını isteyen ve içlerinde Baro, Akademik Odalar, Dernekler olan kurumlar tarih katliamına ciddi tepki gösterdi. Bu kurumlar ve Mudanya Halkıyla birlikte Myrleia Antik Kent Platformu'nu kurduk.

Kurduğumuz Platformun çağrısıyla çok sayıda basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü düzenledik. Tarih katliamına izin veren Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kararı'na dava açtık.

Açtığımız davaya atanan bilirkisi haklılığımızı kanıtladı ve 2014 Aralık ayında dava bizim, Platformumuzun, Mudanya'nın Bursa'nın ve tarihsel geçmişimizin zaferi ile sonuçlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun verdiği karar iptal edildi.

Kültür Bakanlığı, KENDİ VARLIK NEDENİNE İHANET EDEREK kazandığımız davayı temyize taşıdı. Bu sırada tarih katliamına neden olan AVM'yi Bursa merkezli bir marketler zinciri satın aldı.

24 Mart 2016’da daha önce alışık olmadığımız bir şey gerçekleşti. Temyizdeki davamıza bakan Danıştay 14. Daire kazandığımız dava kararını BOZARAK geri gönderdi.

Dosya davayı kabul eden Mahkemeye geri döndü ancak heyet değişmişti. Keşfe karar veren Mahkemenin atadığı bilirkişiler özel seçilmiş gibiydi. Üç kişilik bilirkişi heyetinden biri Hasankeyf’i sulara gömen bilirkişi raporunu imzalayan kişiydi. Diğeri TOKİ için Spragon Antik kentini yok sayan rapor hazırlamıştı. Üçüncüsü çalıştığı kurumun  aleyhine açılan bir davada kanunlara aykırı olarak bilirkişi olarak yer almıştı.

Beklediğimiz gibi bilirkişilerin raporu aleyhimize geldi ve davamıza bakan mahkeme 12.07.2017 tarihinde davayı aleyhimize sonuçlandırdı.

O kararla kaybettiğimiz davayı bu kez biz temyize taşıdık. Danıştay davayı bir kez daha bozdu. Bozma gerekçesi tam da bizim dilekçemizde belirttiğimiz gibi dava konusu ile bilirkişi olarak atanan kişilerin görev alanlarının uyumsuzluğudur.

Şimdi davamız bir kez daha görülecek. Davamız üçüncü kez Bursa İdare Mahkemesince hükme tabi olacak. Ve inanıyoruz ki kazandığımız ilk davada olduğu gibi adalet yerini bulacak. Tarih katledilerek yapılan AVM'nin haksızlığı hukuk tarafından da onaylanacak. Benzeri kötü örnekler oluşmasının önüne geçilecek.

Biz, insanlık tarihini ırk, cins, din ayrımı gözetmeden bir bütün olarak gören Myrleia Antik Kent Platformu bileşenleri olarak, Mudanya'nın, Bursa'nın, insanlık tarihin beşiği olan Anadolu’nun Trakya’nın sahip olduğu tarihsel zenginliği dünya kültür varlığının en önemli değerleri olduğuna inanıyoruz.

Mudanya'da toprağın altında yatan tarihsel zenginliği, Myrleia'yı sermayenin ve bireylerin özel çıkarları doğrultusunda yok edilmesine bundan sonra da izin vermeyeceğiz. 3. kez görülecek davamızın takipçisi olacağız. Adaletin hukuk tarafından yerine getirilmesine çalışacağız. Tarihimizi katlederek kurulan bu AVM'nin yıkılarak benzer girişimlerin heveslerini kursağında bırakacağız.

 

MYRLEIA ANTİK KENT PLATFORMU

Mudanya Tarihine ve Geleceğine Sahip Çıkanlar Platformu

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu

Bursa Barosu

Bursa Kent Konseyi Arkeoloji Çalışma Grubu

Bursa Tabip Odası

Mudanya Belediyesi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi

Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi

DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği

KESK Bursa Şubeler Platformu