BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

06.12.2018

10 Aralık 2018 tarihinde başlayacak olan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerine görüşmeler öncesinde TMMOB tarafından milletvekillerine mektup gönderildi.

 

“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” kampanyası kapsamındaki taleplerin yer aldığı mektupta, kamuda ve özel sektörde çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları’nın sorunlarına dikkat çekiliyor.

Mektupta aynı zamanda krizin bedelinin emekçilere ödetilmemesi için alınması gereken önlemlere yer veriliyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla gönderilen mektup şöyle:

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer alıyor.

Meslektaşlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi için “Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile başlattığımız kampanya dahilinde ülkenin dört yanında çalışmalar yürütmekteyiz.

Beş ana başlık altında sıraladığımız taleplerimiz şu şekildedir;

  1. SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır!
  2. Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmeli, Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir!
  3. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile İşlerine İade Edilmelidir!
  4. TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir!
  5. Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır!

Siz değerli Milletvekilimizden, ekte ayrıntı olarak ilettiğimiz taleplerimiz konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğinizi umuyor ve ilginiz için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı