ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

08.04.2022

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 26-27Mart 2022 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen 16. Dönem Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Dursun Kahraman

II. Başkan Fatma Akgün

Genel Sekreter Serdar Goksen

Sayman Miray Dokurer

Üye Örgen Ugurlu

Üye Yeser Aslanoglu

Üye Özcan Soluk