ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANININ TMMOB’YE YÖNELİK BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARINA YANITIMIZI 22 OCAK’TA KENT MEYDANLARINDAN TOPLUCA VERECEĞİZ

21.01.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin 20 Ocak 2015 tarihli bazı gazetelerde yer alan açıklamaları üzerine  bir basın açıklaması yaptı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANININ TMMOB’YE YÖNELİK BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARINA YANITIMIZI 22 OCAK’TA KENT MEYDANLARINDAN TOPLUCA VERECEĞİZ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı bugün (20.01.2015) basında yer aldığı şekli ile TMMOB ve Bağlı odalarımız hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hiç şaşırmadık.

AKP, bir türlü arka bahçesi yapamadığı Birliğimize bir ayar çekme peşinde. Anladığımız kadarı ile Bakan da bu konuda çok niyetli.

AKP’nin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleğine ve meslektaşlarımıza karşı aşırı bir hassasiyeti var. Hele mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne ve bağlı odalarına karşı hassasiyeti çok daha fazla. Neden?

Çünkü AKP ve Bakan yanlış uygulamalarının karşısında, bu ülkenin her yerinde TMMOB’yi görüyor.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmakta kararlı olan TMMOB her yerde…
TMMOB, Soma’da, Ermenek’te, Zonguldak’ta maden emekçilerinin yanında.
TMMOB, 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele Gününde.
TMMOB, nükleer santrallere karşı Akkuyu’da, Sinop’ta.
TMMOB, Karadeniz’de deresine sahip çıkan Emine teyzesinin yanında.
TMMOB, bu ülkenin altını üstüne getirenlere karşı Kazdağları’nda, Artvin Cerrattepe’de, Bakırtepe’de, Fatsa’da.
TMMOB, Gerze’de, Yırca’da, Terme’de.
TMMOB, Alakır vadisinde, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, Bartın’da, Sakarya Karasu’da, Atatürk Orman Çiftliği’nde.
TMMOB, artık yeter diyenlerle Gezi’de. Hem de Gezi’nin tam merkezinde.
İnsanımızın kardeşçe barış içinde bir arada yaşamasını savunan TMMOB Roboski’de.
TMMOB, emperyalist saldırı ve savaşa karşı Suruç’ta konteyner kentte, Silvan’da.
TMMOB’li kadınlar, 25 Kasım’da, 8 Mart’ta alanlarda; tarım işçileriyle dayanışmak için Yalvaç’ta.
TMMOB, 1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma gününde alanlarda, Taksim’de.
TMMOB kentte, kırda, yanlışlara karşı direnen bu ülke insanın bulunduğu her yerde.

TMMOB ve bağlı odaları ve kadrolarımız Bakanın bugünkü açıklamalarına yanıtı 22 Ocak Perşembe günü örgütlü olduğu her yerde kentlerimizin meydanlarında yapacakları basın açıklamaları ile topluca verecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı