ÇMO 14. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

15.04.2018

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 31 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

14. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Mesleğimizin gelişmesi, demokratik sistemin ve doğanın korunmasına ilişkin yapılan mücadeleler odamızın temel taşlarını oluşturmaktadır. İçerisinden geçtiğimiz OHAL koşulları emeğin ve doğanın sömürüsünü hızlandırmıştır.

Bu süreçte çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler çevre talanlarını daha kolay hale getirmiştir. "Mega" ölçekli projeler, kentleri ve doğayı sermaye gruplarının çıkarlarına göre dizayn etmekte, bu dizayn sırasında kent yoksullarını kent dışına atmakta,  doğayı katletmektedir. Emekçilerin alın teri ile kamu yararı adına kurulan işletmeler sermayeye peşkeş çekilmekte ve özelleştirmelerle emek sömürüsü artmaktadır.

Ülkemizin içerisinden geçtiği dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle hukuk işlevsiz hale getirilmiştir. İktidar karşıtı tüm görüş ve fikirler bastırılmakta, en demokratik hakların kullanılması bile soruşturma ve tutuklanma gerekçesi haline gelmektedir. Bu kapsamda halk için bilim üretimini temel ilke haline getirmiş olan TMMOB bileşenleri de antidemokratik uygulamalarla baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

Çevre mühendisliğinin mesleki haklarını gasp eden anlayış, kamudaki çevre mühendislerinin azımsanacak düzeyde olması,  çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımcılığı ve çalışma koşullarının gün geçtikçe kötüleşmesiyle iş kazalarının artması TMMOB Çevre Mühendisleri Odası‘nın 14. Dönemde de mücadele alanları arasında yerini alacaktır.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası; doğal şartlarda 1000 yılda oluşan toprağın, içilebilir su kaynaklarının ve her bireyin solunabilir temiz havada yaşama hakkının korunumunu, kentsel dönüşüm projelerinin ekolojik ve toplumsal uygunluğunun sağlanmasını, üretimde fosil yakıtların değil yenilebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini görev edinerek; gelecek nesilleri düşünmeden doğal kaynakları tüketen projeler karşısında mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.