DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON VERİLSİN!

26.12.2020

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve içerdiği bazı maddelerle ülkemizdeki demokratik kitle örgütlerini iktidar vesayeti altına sokmayı amaçlayan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI VE SINIRLANDIRMA POLİTİKALARINA SON VERİLSİN!

Siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti ve demokratik kitle örgütlerini susturma ve sindirme politikaları hız kesmeden devam ediyor. Bunun son adımlarından birisi de TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” oldu.

İçerdiği bazı maddeleri yasanın amacına olduğu gibi, Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere ve demokratik değerlere açık biçimde aykırı olan bu kanun teklifi, OHAL düzenini kalıcı bir hukuk rejimi haline getiriyor.

Dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerine ve örgütlenme özgürlüklerine ciddi kısıtlamalar getiren kanun teklifiyle, tüm demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları İçişleri Bakanlığı’nın vesayeti altına alınmak isteniyor.

Yasa teklifinde yer alan, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, örgütlenme hakkına darbe vuran, demokratik kitle örgütlerini siyasi iktidarın hedefi haline getiren maddeler geri çekilmelidir. Türkiye’de toplumsal dayanışma ilişkilerinin ve demokratik hayatın ayrılmaz parçası olan kitle örgütleri üzerindeki baskı ve sınırlandırma politikalarına son verilmelidir.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI