DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

20.09.2017

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı alanlara çıkarak, ülke ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünde 2011 yılından bu yana kutlanan "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde TMMOB üyeleri bir kez daha alanlardaydı. İKK'ların örgütlü olduğu kent merkezlerinde düzenlenen kitlesel basın açıklamalarında “Dünden Bugüne Aynı Kararlılık ve İnançla 19 Eylül Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü Kutluyoruz” denildi.

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan basın açıklaması şöyle:

 

DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Ekonomik ve demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer teknik eleman ve emekçilerin de destek vermesiyle, 100 bini aşkın kamu çalışanı o gün iş bıraktı. Maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, limanlardan üniversitelere kadar hayatın her alanında etkisini gösteren bu eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri çok değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir.

Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve sosyal koşullar değildir. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak ve özgürlüğü giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın süredir devam eden Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve yasal güvencemiz askıya alınmıştır. AKP Hükümeti, OHAL Rejimini, kendisine muhalif toplumsal kesimleri susturmak ve örgütlü kesimleri bastırmak için kullanmaktadır. Adalet talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihtiyacı ve talebi haline dönüşmüştür.

Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri arasında devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan ve yurt dışında çalışmaları engellenen binlerce üyemizin varlığı, bu yılki TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak isteyen çetelerle mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın elinden tutmaya, onlarla dayanışma göstermeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk kuvvetleri ve yargı eliyle değil, yaşamın her alanını saran gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya çalışılmaktadır. Daha bir yıl önce devletin tüm kurumlarına yerleşen Gülen Cemaati mensupları darbe girişiminde bulunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları yine farklı cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmektedir. Milli eğitim müfredatı bilim dışı ve gerici bir anlayışla yeniden yapılandırılmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki varlığı ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve özgürlükleri şiddetle bastırılmaktadır. Toplumu bir arada tutan en önemli unsur olan laiklik prensibi yerine mezhepçi, gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her alanına egemen hale getirilmiştir.

Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülkemizin geleceğini ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için mücadele eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu süreçte hükümetin hedefi haline gelmiştir. Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik ortamdan faydalanarak TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Birliğimize bağlı odaların kamusal sorumlulukla yerine getirdiği mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve kamusal gücü zayıflatılmaktadır.

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın denetim adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin vermediği için Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulunun görevden alınması talebiyle dava açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da müdahil olduğu davanın ikinci duruşması 25 Eylül tarihinde görülecek ve bizler de orada olacağız.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların en sonuncusu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtığımız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını korumaya devam edeceğiz.

Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri yıldırması ve susturması mümkün değildir. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten, bağımsızlıktan yana tavrını korumaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür.

Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın dayanışma gününü kutluyorum.

 

ADANA

Adana’da , ZMO Adana Şubesinde 18.30’da gerçekleştirilen basın açıklamasını Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ali Kuzu okudu. Ardından, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten ve TMMOB Sayman Üyesi Bahattin Şahin’in de konuşmacısı olduğu Panel ve söyleşi etkinliği düzenlendi. 

 

ANKARA

TMMOB binası önünde18.30'da bir araya gelen Ankaralı mühendis, mimar, şehir plancılarının talebini Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu dile getirdi.

 

BALIKESİR

MMO Balıkesir Şubesinde 12.30'da gerçekleşen basın açıklamasını TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri Ömür Boyuer okudu.

 

BOLU

Bolu'da 14.00'te “Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” nedeniyle gerçekleştirilen basın açıklamasını TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Ataman okudu.

 

BURSA

Bursa'da BAOB ortak toplantı salonunda 18.00'de yapılan basın açıklamasını Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli okudu. Ardından "Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Hakları ve TMMOB Örgütlülüğü" konulu panele geçildi. TMMOB önceki dönem Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Onur Kurulu Üyesi Yusuf Bozkurt ve TMMOB Bursa İKK önceki dönem Sekreteri Mustafa Özçelik'in konuşmacısı olduğu Panel sonrası Söyleşi gerçekleştirildi. 

 

DENİZLİ

12.30'da Basın Merkezinde bir araya gelen mühendis, mimar, şehir plancıları adına basın açıklaması Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt Zeytinci tarafından okundu.

 

DİYARBAKIR

EMO Diyarbakır Şubesinde 13.00'te toplanan meslek mensupları adına TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri Mehmet Orak basın açıklamasını okudu.

 

EDİRNE

Kent Ormanı Belediye tesislerinde 18.00'de gerçekleştirilen basın açıklaması, Edirne İKK Sekreteri Nihat Çolak tarafından okundı. Ardından "TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününe ilişkin söyleşi düzenlendi.

 

ESKİŞEHİR

MMO Eskişehir Şubesinde 13.00'te toplanan meslek mensupları adına TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat basın açıklamasını okudu.

 

GAZİANTEP

İMO Gaziantep Şubesinde 12.30'da yapılan basın açıklamasını Gaziantep İKK Sekreteri Burkay Güçyetmez okudu. Açıklamanın ardından söyleşi düzenlendi.

 

İSTANBUL

MMO İstanbul Şube Konferans salonunda 11.00'de gerçekleşen basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

 

İZMİR:

İzmir’de 12.30'da Yenişehir Gıda Çarşısı Birlik Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın okudu.

 

KARADENİZ EREĞLİ

TMMOB İlçe binasında 12.30'da bir araya gelen mühendis, mimar, şehir plancıları adına basın açıklaması Karadeniz Ereğli İKK Sekreteri Hüseyin Kocatürk tarafından okundu.

 

KIRKLARELİ

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle saat 18.00'de Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinde düzenlenen basın açıklamasını TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.

 

MALATYA

Malatya'da Makina Mühendisleri Odası'nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Malatya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erdal Yavaş okudu.

 

MERSİN

Mersin'de Mimarlar Odası önünde 12.30'da toplanan kitle adına basın açıklaması, Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar tarafından okundu.

 

MUĞLA

Muğla’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alifer Atasever okudu.

 

TEKİRDAĞ

ZMO Tekirdağ Şubesi'nde 10.00'da gerçekleştirilen basın toplantısında Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cemal Polat basın açıklamasını okudu.

 

TRABZON

Trabzon'da TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın açıklamasını Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Şaban Bülbül okudu.

 

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Maden Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erdoğan Kaymakçı okudu.