ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

10.09.2019

Elektrik Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi Şakir Aydoğan'ın vefaatı ve Yönetim Kurulu üyesi Kübülay Özbek'in istifası üzerine yeniden görev dağılımı yapıldı.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Gazi İpek

II. Başkan

Evindar Aydın

Yazman

İbrahim Saral

Sayman

Mehmet Turgut

Üye

Neval Şimşek

Üye

Ömürhan Avni Soysal

Üye

Erol Celepsoy