EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI ANIT MEYDAN VE ANMA YERİ TASARIMI ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ YARIŞMASI/3 Mart 2020/ANKARA

03.03.2020

Değerli Hocalarımız, Değerli Kurum Temsilcileri

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması”nın Jüri Fikir Alışverişi Toplantısına hepiniz hoş geldiniz.

10 Ekim Katliamı, yakın geçmişimizin en sarsıcı kitle kıyımı olarak tarihe geçti. IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından yapılan bu alçak saldırıda 103 arkadaşımızı kaybettik. 500’ün üzerinde arkadaşımızın ise çeşitli biçimlerde yaralandı ve sakat kaldı. Bizler, yani o meydandan sağ çıkanlar ise katliamın içimizde bıraktığı derin boşlukla ve tarifsiz kederle birlikte yaşıyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Geçmişi unutturmaya, bulanıklaştırmaya, tahrif etmeye yönelik sistematik politikalar, toplumsal belleği canlı tutma görevini de bizlerin omuzlarına yüklüyor.

Saldırıya uğrayanların yaralarının sarılması, hukuki sürecin yürütülmesi ve dayanışma ilişkilerinin örgütlenmesi ve katliamda kaybettiklerimizin anılarını yaşatma çabası en öncelikli gayretimiz oldu.

Bildiğiniz gibi 10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla, Ankara Garı önündeki alana, "Demokrasi Meydanı" adı verildi. Bu alanın ortasına da üç ayrı yüzünde katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın fotoğraflarının olduğu geçici bir anıt yerleştirildi.

Bugüne kadar anmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu geçici sembolik anıt,  katliamın neden olduğu derin acının temsili için yeterli olmadığı gibi, faşist saldırılar nedeniyle sıklıkla tahribata uğruyordu. Gar Meydanı’nın 10 Ekim sonrası ihtiva ettiği yeni anlam, bu kentsel mekâna ve mekânın unsurlarına farklı bir bakış açısı ve müdahaleyi gerektiriyordu.

Her defasında içimizdeki derin yarayı yeniden kanatan bu soruna çözüm bulabilmek, önemli gündemlerimizden birisiydi. Yerel seçimler sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yürüttüğümüz görüşmelerde, katliamın yaşandığı meydanda kalıcı bir mekânsal düzenleme yapılması konusunda fikir birliğine vardık.

Bu doğrultuda hazırlanacak projenin belirlenmesi için de “Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması” gerçekleştirdik.

Gar önü ve çevresinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasına ve alanın anıtsal biçimde yeniden dönüştürülmesini öngören proje yarışmasına yurt içinden ve dışından toplam 39 proje katıldı. Bu anlamlı yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyoruz.

Yarışmaya katılan eserler, yurt içinden ve dışından çok sayıda değerli akademisyen ve uzmanın aralarında bulunduğu ve değerli hocamız Baykan GÜNAY’ın başkanlığını üstlendiği jürimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede estetik unsurların yanı sıra ulaşım, mekânın dokusu, geleceğe yönelik planlar ve uygulanabilirlik gibi kriterler de gözetildi.

Emek meslek örgütü başkanlarımızın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcisinin de bulunduğu danışman jürimizle bu süreci paylaştık.

Kazan ve katılan tüm eser sahiplerini tebrik ediyorum.

Bu önemli ve tarihsel proje yarışmasına emek veren tüm akademisyenlerimize, kurumlarımıza ve teknik görevlilerimize yarışmayı düzenleyen kurumlar adına teşekkür ediyorum.

“Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış” mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hepimize kolaylıklar diliyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı