EMO: MADEN KANUNU`NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GERİ ÇEKİLSİN

10.01.2019

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM gündemine gelmesine ilişkin bir açıklama yaparak, kanun teklifinin derhal geri çekilmesini istedi. 

MADEN KANUNU`NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ GERİ ÇEKİLSİN

AKP Grup Başkanlığı`nın, 7 Aralık 2018 tarih ve 38 Sayılı yazı ile TBMM gündemine getirdiği Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi`nin yasalaştırılması için harekete geçilmiştir.    

Söz konusu kanun; 3213 Sayılı Maden Kanununun yanısıra, 10 adet kanun ve kararnamede (3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu, 702 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Nükleer Santrallara Dair Düzenleme) ve 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)  daha değişiklik içermektedir.    

AKP milletvekillerince, TBMM Başkanlığı`na sunulan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren, genel gerekçesinde, bir ülkenin ekonomik ve uluslararası gücünün temel yapı taşlarından enerjinin, sürdürülebilir olması için gelişen teknoloji ve değişen uluslararası dengelere uyumlu bulunmasının zorunluluğu öne sürülerek hazırlanan kanun teklifi derhal geri çekilmelidir.

Birbiri ile hiç ilgisi olmayan düzenlemeler içeren kanun teklifi, halkın yaşamını doğrudan etkileyecek maddeleri kapsamakta olup; bütünlüklü bir çerçeveye sahip değildir.  Kanunun yaşama geçirilmesi ile birlikte diğer kanun hükümleri üzerinde değişikliklere de neden olacak, kendi bütünlüğü içinde değerlendirilmediği için hatalı sonuçlarla karşılaşılacaktır.  

Kanun teklifinin yasalaşması; milyonlarca elektrik, doğalgaz ve su abonesi olumsuz etkileyecek, halk daha büyük ve ağır bir ekonomik yükün altına girecektir. Değişiklik teklifi ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayacağı gibi ekonomik krizi daha da büyütecektir.   

Kanun ile birlikte petrol piyasasının tekelleşmesine yol açılırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının tahsisinde bir grup yatırımcıya büyük avantajlar sağlanacak, doğa talanı artarak devam edecektir. Yasalara uyma gereği duymayan hükümet destekli yatırımcıların yatırımları yasa ile güvence altına alınacak, ülkemizin nükleer çöplük olması yolunda son adımlar hızla atılacaktır. 

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan hazırlanan kanun teklifi derhal geri çekilmeli, sektörün tüm paydaşlarının da katılımı ile halk yararına yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
46. DÖNEM YÖNETİM KURULU