EMO'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİNE RET

20.02.2018

Elektrik Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel Kurul Delegesi Tufan Teziş tarafından, EMO 45. Olağan Genel Kurulu`nda alınan bazı kararların yeniden görüşülmesi ve mahkemenin 3 kişi atayarak seçimli olağanüstü genel kurul yapılmasına karar vermesi istemiyle hukuk mahkemesinde dava açılmıştı. Davayı görmekte olan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 20 Şubat 2018 tarihli davanın ilk duruşmasında kararını açıkladı.

Mahkeme, “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ve bu toplantının yapılması için 3 oda üyesinin görevlendirilmesine” ilişkin davanın idari yargının görev alanında bulunduğu gerekçesiyle dava şartı yokluğu nedeniyle davayı reddetti. Hacı Ali Yiğit tarafından TMMOB ve EMO’ya karşı açılan ve aynı talepleri içeren diğer davada da Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesince 6 Kasım 2017 tarihli kararla dava şartı yokluğundan davanın reddine hükmedilmişti.