ESKİŞEHİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ: BAROLARA DOKUNMA! BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK ENGELLER DERHAL KALDIRILSIN!

23.06.2020

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası; Baro Başkanları'nın yürüyüşlerinin engellenmesi üzerine 23 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

BAROLARA DOKUNMA

BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK ENGELLER DERHAL KALDIRILSIN

AKP iktidarı tarafından Meslek kanunlarında yapılmak istenen antidemokratik değişikliklere karşı çıkmak için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının polis zoruyla engellenerek şehir girişinde alıkonulmalarını kınıyoruz.

Anayasamıza göre herkes, önceden izin almadan, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Hiç kimsenin, Anayasa'da açık biçimde yer alan bu hakkın kullanılmasını keyfi biçimde engelleme yetkisi bulunmamaktadır.

Bağımsız yargı ve adalet bir gün mutlaka gerekebilir, hukuksuz şekilde Baro başkanlarını ablukaya alanlara, da aldıranlara da, bizlere de sizlere de. Bunun sağlayacak bağımsız baro yapısını ortadan kaldıracak şekilde yapılmak istenen çoklu baro yapısı ve seçim sitemlerinde yapılmak istenen değişiklik çabalarından ve TMMOB gibi diğer akademik meslek örgütlerinin kanunlarında yapılmak istenen değişiklerden derhal vazgeçilmelidir.

Şu haliyle Barolar ve diğer akademik meslek örgütlerinin yasaları ve seçim sistemleri, tek adam rejimine geçirilen ülkenin siyasal yapısından ve kurumlarından daha demokratik ve daha şeffaftır ve bu haliyle kalması için mücadelemiz sürecek ve öylede kacaktır.

Bu görüşlerini Türkiye Barolar Birliğine iletmek üzere yola çıkan Baro başkanlarının Ankara’ya, yani bu ülkenin başkentine girişleri ve Anıtkabir’e ziyaretleri önündeki engel derhal kaldırılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde sınırlandırmaya yönelik baskıcı uygulamalara derhal son verilmelidir.

Bizlerde bu ülkenin daha aydınlık daha demokratik ve daha adaletli yarınlarının ümit edenler olarak Baro başkanlarının maruz kaldığı bu muameleyi bir kez daha kınıyor ve bu haklı mücadelelerin de yanlarında olduğumuzu ve onlara her türlü destek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz

YAŞASIN ADALET

YAŞASIN BAĞIMSIZ YARGI

KESK Eskişehir Şubeler Platformu, DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu