HKMO: 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25.11.2022

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25 Kasım; 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeşin boğazlanıp dövülerek vahşice öldürülmesi üzerine kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir. 
 

Kadına yönelik şiddet; yalnızca fiziksel şiddeti ifade etmemekte, şiddetin psikolojik, cinsel, ekonomik pek çok türü bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmakta, bu nedenle de kadına yönelik şiddetle mücadele için daha çok çaba sarf edilmesi gereği doğmaktadır. Bu mücadelenin en önemli parçasının kadınlar ve kadın hareketleri olduğu ortadadır; ancak yalnızca kadınların mücadele etmesi yetmemekte, şiddetin her türlüsünün son bulması için tüm toplumda bu bilincin ve farkındalığın oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla yapılması gereken bir gecede alınan kararlarla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi olmamalı, aksine bu tür düzenlemelerin uygulanmasının arttırılması ve caydırıcı önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak gerek üst birliğimiz TMMOB gerek Odamızın Genel Merkez ve Şube Kadın Çalışma Grupları ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede her zaman var olduğumuzu, bu mücadele için çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ortak hareket edeceğimizi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konması, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin etkin biçimde uygulanması gerektiğini yineliyoruz. 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Kasım 2022