İMO: İKTİDARIN YARATTIĞI EKONOMİ ENKAZININ BEDELİ MÜHENDİSLERE ÖDETİLEMEZ

05.06.2024

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası basına yansıyan peşin vergi uygulaması hakkında 5 Haziran 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilim insanlarının, uzmanların, emek ve meslek örgütlerinin tüm uyarılarına rağmen, siyasi iktidar tarafından son yıllarda ısrarla uygulanan akıl dışı ekonomi politikalarının sonucu olarak Türkiye ekonomisi derin bir krize sürüklenmiş, yıllardır süren yüksek enflasyon, Türk Lirasının değersizleşmesi, emeğiyle geçinenlerin alım gücünün büyük oranda düşmesi başta olmak üzere birçok ekonomik sorun adeta kalıcı hale gelmiştir.

Toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik olarak yıkıma uğradığı mevcut koşulda, geçmişin hatalarının bedeli yine emeğiyle geçinenlere, her geçen gün yaşam standardı gerileyen meslek insanlarına ödetilmek istenmektedir.

Ekonominin “kurtarıcısı” olarak göreve getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından ekonominin iyileştirilmesi amacıyla, bir süredir vergi sisteminde değişiklik yapılması gerektiği dillendirilmekteydi. Sonuç olarak basına yansıyan haberlere göre yapılması amaçlanan değişikliğin hedefinde, her yıl kârlarını katlayarak zenginleşen, kamudan aldıkları ihalelerle ihya olan büyük şirketlerin değil, emekçiler, yoksullar ve meslek mensupları olduğu anlaşılmıştır.

Basında yer alan haberlere göre mühendis, mimar, doktor, avukat gibi meslek insanlarına yönelik “peşin vergi” uygulamasının hayata geçirileceği, önce verginin peşin alınacağı, yıl sonunda mahsuplaşma yapılacağı ifade edilmektedir.

Peşin vergi olarak tanımlanan vergilendirme, vergi sistemimize ilk defa 1980 yılında yapılan değişiklikle girmiştir. Bugün siyasi iktidar yetkilileri tarafından tarif edilen biçimi ise, 1982’de uygulanan hayat standardı esasına dayanmakta, buna göre bazı meslek gruplarının düşük gelir elde etseler dahi çeşitli kriterlere göre belirlenen bir üst tutarın altında gelir elde etmedikleri varsayılmaktadır. Söz konusu vergi, 1 Ocak 1999’da yürürlükten kaldırılmış, 1 Ocak 2000-31 Aralık 2001 tarihleri arasında yeniden uygulanmış, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren de kaldırılmıştır.

İktidara yakın şirketlerin milyonlarca doları bulan vergi borçları silinirken, halktan toplanan vergiler yine benzer şirketlere teşvik olarak karşılıksız sunulurken, yap-işlet-devret modeliyle kamu yararı taşımayan projelere kamu kaynakları akıtılıp gelecek nesiller bile çok uluslu şirketlere borçlandırılırken, vergi sisteminde “adalet” sağlanması adı altında meslek insanlarının alın terine göz dikilmesi kabul edilemez.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak yaratılan ekonomik krizin yükü altında ezilen, iş hacmi azalan serbest çalışan meslektaşlarımızı doğrudan hedefleyen “peşin vergi” uygulamasından vazgeçilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini önemle vurguluyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu