İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

08.04.2022

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın 26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu

Başkan : Taner YÜZGEÇ
Yardımcısı : Nusret SUNA
Sekreter Üye: Özer AKKUŞ
Sayman Üye: Jale ALEL
Üye : Sıdıka Gülsun PARLAR
Üye  : Veysel ÖZKAN
Üye  : Tansel ÖNAL