İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

28.07.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz TBMM’nin gündemindeki “sosyal medya düzenlemesi” üzerine 28 Temmuz 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

21 Temmuz 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde görüşülmesi planlanan söz konusu teklif sansür, kısıtlama ve gözetim girişimlerinin son adımıdır.

Sosyal ağ platformları internetin teknolojik olarak gelişiminin yanısıra yazılı ve görsel medyaya uygulanan baskı ile birlikte kendine geniş bir kullanıcı kitlesi kazanmıştır. Yazılı ve görsel medyada yer alamayan her konu sosyal medyada gündeme gelebilmekte, düşüncelerini açıklamak isteyenler sosyal ağ platromlarında kendisini ifade edebilmektedir.

Sosyal medyanın gelişen toplumsal hareketler tarafından etkin olarak kullanılması, tüm dünyada iktidarları oldukça rahatsız etmektedir. Etkin olarak kullanılan uygulamalar ve platformların baskıcı iktidarlar tarafından içeriklerin engellenmesi, kısıtlanma ve gözetim altına alınma isteği her geçen gün artmaktadır.

Ülkemizde de sosyal medyanın kısıtlama, engelleme ve gözetim altına alma girişimleri uzun süredir devam etmektedir. 2007 yılında yürürlüğe giren zaman içerisinde birçok ek düzenlemeye konu olan 5651 Sayılı nam-ı diğer “İnternet Sansürü Yasası” ile birlikte haber alma ve ifade özgürlüğü kısıtlanmıştır. Bu yasa kapsamında 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 408.494 web sitesi, 130.000 URL adresi, 7.000 Twitter hesabı, 40.000 tweet, 10.000 YouTube videosu ve 6.200 Facebook içeriğine erişim engellenmiştir. Yazılı ve görsel medya organları büyük oranda boyunduruk altına alınmış, bağımsız medya organlarının faaliyetleri baskı ve cezalar altında durdurulmuş yada kısıtlanmıştır. Hali hazırda siyasal iktidarın ablukası altında olan haber alma ve ifade özgürlüğü alanı söz konusu kanun teklifi ile tamamen kapatılmak istenmektedir. Bu tasarı özü itibarı ile iktidarın kontrolünde olan medya organlarında yer bulamayan konuların sosyal medya gündemine gelmesini ve geçmişte gündeme gelen içeriklere erişilmesini engelleyecektir. Yurttaşlarımızın haber alma ve ifade özgürlüğü ortadan kaldırılacaktır.

Temel hak ve özgürlüklerin başında yer alan haber alma ve ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelen, kamuoyu tarafından “Sosyal Medya Düzenlemesi” olarak bilinen “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bir an önce geri çekilmelidir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı