İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI 11 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRLECEK

07.11.2019

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "İstanbul Depremi Çalıştayı" 11 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00'da Kadıköy Evlendirme Dairesi A Salonu'nunda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI

11 Kasım 2019

 

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

 • Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 • Tayfun Kahraman

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

 • Av. Şerdil Dara ODABAŞI

Kadıköy Belediye Başkanı

 

10.30 – 12.00 I.Oturum  

Oturum Başkanı: Kemal Duran - İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü

 • Afete Yönelik Kavramlar ve Afet Yönetimi

Nur Kardelen ÖZTÜRK – TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 • Deprem Tehlikesinin Belirlenmesinde Jeofizik Araştırmaların Katkıları

Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN –TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • İstanbul ve Deprem, Yapı Stokunun Durumu, Kentsel Dönüşüm ve Deprem Toplanma Alanları

Nusret SUNA - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

 • Depremin Doğalgaz, Yangın ve Kent Altyapısı Açısında Değerlendirilmesi, Riskler ve Çözüm Önerileri

Seyfettin AVCI- TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

 

12.00-12.30 Ara

 

12.30- 14.00 II. Oturum  

Oturum Başkanı: Erdal ŞAHAN – TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

 • İstanbul'da Yapı Temellerinin Oturduğu Jeolojik Ortam FOrmasyonlarının Özellikleri, Deprem Sırasında Davranışları

Can AKIN – Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK II. Başkanı

 • İstanbul Tünellerinin Zamana ve Deprem Yüküne Bağlı Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ümit Özer – TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • Deprem Sonrası Çevresel Asbest Maruziyeti: İstanbul – Maltepe Örneği

Dr. Eren YILDIZ GEYHAN, Cevahir Efe AKÇELİK – TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • Olası İstanbul Depreminde Kimyasallardan Kaynaklı Tehlikeler

Prof. Dr. M. A. Neşet KADIRGAN – TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 

14.00-14.10 Ara

 

14.10-15.40 III. Oturum

                Oturum Başkanı: Esin KÖYMEN – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube YK Başkanı

 • Harita / Geomatik Mühendisliğinin Doğal Afetlerdeki Rolü

                Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK – TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • Depremden Sonraki Beslenme ve Temiz İçme Suyu İçin Hazırlıklar

Celal Selçuk ESEN – TMMOB Gıda Odası Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • Depremin Doğalgaz, Yangın ve Kent Altyapısı Açısında Değerlendirilmesi, Riskler ve Çözüm Önerileri

Seyfettin AVCI- TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

 • Karasal ve Denizel Ekosistemlerin ve Tarımın Metalaşması, İstanbul’da Kentleşme ve Deprem

Murat KAPIKIRAN- Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi

 • Deprem ve Elektrik

Erhan KARAÇAY- Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Üyesi

15.40-16.00 Forum