KİMYA SANAYİİNDE PROSES İYİLEŞTİRME VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04.11.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde I. Kimya Sanayiinde Proses İyileştirme Ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu gerçekleştirildi.

Kimya sanayiinde üretimden son kullanıcıya kadar geçen süreçte proses iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımların tartışıldığı ve iki gün süren sempozyum KMO YK Başkanı Ali Uğurlu ve Sempozyum Düzenleme Kurulu adına yapılan açılış konuşmaları ile başladı. 

Sekiz oturumda 25 bildiri sunulan sempozyum, gerçekleştirilen panel ile sona erdi.