KMO: İSTANBUL`UN SUYUNU KİM TEMİN EDİYOR?

15.05.2019

AKP Grubunun "Suyu İstanbul`a biz getirmeseydik İmamoğlu'nun vaatleri gerçekleşmezdi" açıklaması üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 15 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak olayın iç yüzüne ışık tuttu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı İmamoğlu`nun vaatleri arasında bulunan İstanbul`da su fiyatlarının düşürülmesi önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubunun önerisi AKP Gurubunun da desteğiyle gerçekleşti. Basına ve haber bültenlerine yansıdığı gibi bu olayın gerçekleşmesinde AKP Grubu "Suyu İstanbul`a biz getirmeseydik bu gerçekleşmezdi" diye bir açıklamada bulundu. Oysa gerçek hiçte ileri sürüldüğü gibi değil.

17 yıllık bu iktidar döneminde başta İstanbul ve Ankara Olmak üzere AKP su yönetiminde başarısız olmuştur. Büyük kentlerde su temini konusunda projelerin hala tamamlanamamış olması halkı ambalajlı su tüketmeye mahkûm etmiştir.

2000 yılında ihale edilen Büyük Melen İçmesuyu Temini Projesi yıllar önce bitirilmesi gerekirken hala tamamlanamamıştır. Bu gün İstanbul`un günlük ortalama su tüketimi yaklaşık 3 milyon m3` tür. Bu üç milyon m3 suyun 734 bin m3 ‘ü birinci aşaması tamamlanan Melen Projesinin 1. Aşamasından temin edilmektedir. 397 bin m3` ü ise Yeşilçay Sistemi üzerinden İstanbul`a verilmektedir. İstanbul`un Tükettiği yaklaşık 2 milyon m3 su ise İstanbul`un eski su kaynaklarından temin edilmektedir. Yani hali hazırda İstanbul tükettiği suyun ancak üçte birini AKP` li dönemde yapılan yatırımlardan sağlamaktadır.

İstanbul`a yılda 1 milyar 77 milyon m3 (2.739.936 m3/gün) su vermesi planlanan Melen Projesi Melen Barajında  su tutma ile ilgili problemlerin çıkması sonucu gerçekleşmemektedir. Melen Barajı bittiğinde yaklaşık 700 milyon m3 depolama hacmi ile İstanbul`un 868 milyon m3 kapasitedeki 17 adet su kaynağının yaklaşık % 80`i kadar su depolayabilecektir. Melen projesinin bitişi, projenin 1. aşamasının 9 yıl gecikmesi nedeniyle Melen Barajının ihalesi  2004 yılında yapılması gerekirken ancak 2012 de yapılabilmiştir. Basına yansıyan haberlere göre de su kaçırması ve gövdede çatlakların bulunması nedeniyle yakın bir zamanda su tutması mümkün görülmemektedir.

Melen barajının yıllardan bu yana bitirilememesi nedeniyle İstanbul`un su sorunu çözüldü denilemez Son yıllarda havaların yağışlı geçmesi İstanbul`un su havzalarını doygunluğa eriştirmektedir. Bir kurak dönemin yaşanması halinde ya da beklenenden fazla hızlı nüfus artışı nedeniyle birkaç yıl içerisinde 2007 ve 2014` deki gibi İstanbul ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

 

Dr. Ali UĞURLU
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı