KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ: 1 MAYIS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

28.04.2022

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kocaeli Şubeleri’nin çağrısıyla Anıtpark’ta gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingi öncesi tertip komitesi üyeleri 27 Nisan 2022 tarihinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda vatandaşları ve işçileri meydanlara davet etti. 

Açıklamaya DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş ve TMMOB İKK İl Sekreteri Murat Kürekçi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve temsilciler katıldı.

Açıklamayı grup adına okuyan DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş.

Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor.

Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları ortadan kaldırılıyor. Seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak ayakta kalıyor. Bu düzenin kışkırttığı cinsiyetçilik, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı, mezhepçilik ve savaş politikaları ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor.

Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var.

Diğer yandan, Türkiye’nin kilometre kare ve nüfus başına en fazla “emekçiyi” barındıran kenti, kuşkusuz İlimiz Kocaeli’dir. 15-16 Haziranları yaratan, halklarımızın tüm zenginliklerini içinde barındıran Kocaeli’miz kendisine yakışır coşku ve disiplin içerisinde 1 Mayıs mitingini gerçekleştirecektir. Tertip Komitemizi oluşturan DİSK-KESK-TMMOB ve TTB örgütlerimizin yanı sıra kentimizde Emek ve Demokrasi Güçlerimizi oluşturan siyasi partilerimiz, demokratik, kitle örgütlerimiz, derneklerimiz, kadın örgütlerimiz ile birlikte yoğun ve güçlü bir çalışma yürüttük ve miting saatine dek bu irade ile  devam edeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki, 1 Mayıs zayıf geçerse, Ülke emekçilerini de daha karanlık bir gelecek bekleyecek, biliyoruz ki 1 Mayıs coşkusuz geçerse, demokrasi hak ve özgürlükler çok daha fazla tahrip olacak. Bizler bu sebepler ile, halkımızın her alanına temas ederek, kitlesel 1 Mayıs mitingi gerçekleştirerek, emekçilere duymuş olduğumuz sorumluluğumuzun gereğini yerine getireceğiz. Gerçek toplu sözleşme, güvenceli çalışma yaşamı, onurlu ücret, demokratik Türkiye için 1 Mayıs alanından geleceğe güçlü bir ses vereceğiz. Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz. “İşçi emekçi kenti Kocaeli’mizde” tüm emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs günü saat 12:00’de Doğukışla Parkı’ndan başlatacağımız ve İzmit Anıtpark alanına yürüyüşle devam edeceğimiz mitingimize davet ediyor ve diyoruz ki ; Birlikte değiştireceğiz! Birlikte 1 Mayıs’a!” dedi.