MADEN MO GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

31.03.2022

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen 48. Dönem Oda Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu

  • BAŞKAN Ayhan YÜKSEL
  • II. BAŞKAN Veyis SIR
  • YAZMAN ÜYE M. Erşat AKYAZILI
  • SAYMAN ÜYE Mehmet ZAMAN
  • ÜYE Gözde SALAR
  • ÜYE Cem LAFÇI
  • ÜYE Hakan Baran KIRMAÇ