MADENMO: GENÇ ÜYEMİZ HALİM KILINÇ’I İŞ KAZASINDA YİTİRDİK

26.01.2022

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa ili, Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait yeraltı krom ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren meslektaşlarına ilişkin 25 Ocak 2022 tarihinde basın açıklaması yaptılar.

GENÇ ÜYEMİZ HALİM KILINÇ’I İŞ KAZASINDA YİTİRDİK

Bursa ili, Harmancık ilçesinde özel bir firmaya ait yeraltı krom ocağında 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılan patlatma sonrası meydana gelen göçükte, vardiya sorumlusu maden mühendisi üyemiz Halim KILINÇ göçük altında kalarak yaşamını yitirmiştir.

Öncelikle Halim KILINÇ’ın ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza baş sağlığı ve sabır diliyor, kaza nedeniyle madencilik sektörüne ve halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

Kaza anında ocakta bulunan diğer maden işçilerinin kazadan kurtulmuş olmasını, daha fazla sayıda annenin, babanın, evladın ölüm haberi almamış olmasını bir şans olarak değerlendiriyor, bu şanstan gerekli derslerin çıkarılmasını umuyoruz.

Ölümlerin bu denli sıradanlaştığı bir ortamda genç bir üyemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. 21 yüzyılda, bilim ve teknik olanakların bu denli gelişmiş olduğu günümüz koşullarında, bu tür kazaların yaşanması, sonrasında görülen yaralanma ve ölümler sadece bizler tarafından değil, tüm toplum kesimleri tarafından kabul edilemez bulunmaktadır.

Yakın tarihte yaşanan ve tüm toplumun belleğinde derin yaralar açan Kozlu, Soma, Ermenek facialarına, bu facialarda yaşanan bunca can kayıplarına rağmen, madenlerden halen ölüm haberleri geliyor olması, bu facialarda sorumluluğu bulunanlar açsından bir utanç kaynağı olarak kabul edilmelidir. Bunca acıya rağmen, çok tehlikeli işler sınıfında bulunan madenciliğin doğasına uygun bir çalışma tarzı, bir çalışma kültürü ne yazık ki geliştirilememektedir.  Madencilik kültürüne sahip olmayan firmalar ve firma yöneticileri, bu kültürün oluşturulmasında birinci derecede sorumluluğu bulunan kamu otoriteleri maalesef bu kültürün çok uzağında gözükmektedir.

Genç meslektaşımız, üyemiz Halim KILINÇ’ın ölüm haberi son olmasını diliyoruz. Bundan böyle başta madencilik olmak üzere, hiçbir emekçinin ocağına ateş düşmesin istiyoruz. Hiç bir ana, hiç bir baba, hiçbir evlat ölüm haberi yaşamasın diyoruz. Bunun için Ülkemizin çalışma yaşamının, iş güvenliği düzeyinin demokratik toplumlarda görülen düzeye çıkartılması talep ediyoruz. Bu düzeye ulaşmak için bilimin ve tekniğin rehber edinildiği, liyakatın esas alındığı demokratik bir kamusal işleyiş acilen gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bunun için başta kamu yönetimleri olmak üzere, tüm sorumluları göreve çağırıyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak bu dileklerimizin gerçekleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Halim KILINÇ şahsında yitirdiğimiz üyelerimizi ve maden emekçilerini saygı ile anıyor, meslektaşlarımıza ve halkımıza geçmiş olsun diyoruz.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu