MADENMO: UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN İKTİDAR VE YÖK, ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE SAĞLIK AÇISINDAN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ŞARTLARINI OLUŞTURMALIDIR

21.08.2021

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genç Madenci Örgütlülüğü 21 Ağustos 2021 tarihinde "Uzaktan Eğitim Döneminde Öğrencilerin Sorunlarını Görmezden Gelen İktidar Ve Yök, Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Döneminde Sağlık Açısından Gerekli Önlemleri Alarak Yüz Yüze Eğitimin Şartlarını Oluşturmalıdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELEN İKTİDAR VE YÖK, ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE SAĞLIK AÇISINDAN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ŞARTLARINI OLUŞTURMALIDIR

Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi ile birlikte koronavirüs pandemisi hayatımıza girmiştir. Salgın nedeniyle insanlar hayatlarını kaybetmiş, başta sağlık olmak üzere eğitim, ekonomi ve diğer  birçok alanda olumsuz ve derin etkiler bırakmıştır. İktidarın yoksulu ve dar gelirliyi görmezden gelen uygulamalarıyla salgın döneminde çalışmak zorunda bırakılan veya işini kaybeden birçok emekçiye ve dar gelirli vatandaşa salgının ekonomik yükü yüklenirken, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte zaten var olan fırsat eşitsizliği öğrenciler arasındaki bölgesel ve ekonomik farklılıklardan dolayı internete ve teknolojik cihazlara ulaşamamanın açtığı sorunla daha da derinleşmiştir.

Salgın dönemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrenci mağdur edilmiştir. İnternete erişimde zorluk çeken ve tablet, bilgisayar gibi cihazlara sahip olmayan öğrenciler yer alamadıkları derslerde başarısız olmuş, mevcut durum gelecekte telafisi de olmayacak birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Öğrenciler uzaktan eğitim döneminde okullara gidemediklerinden zamanlarının büyük bölümünü evlerinde aileleriyle geçirmişler, sosyalleşme anlamında yaşadıkları problem neticesinde de psikolojik olarak olumsuz etkilenmişlerdir. AKP iktidarı ve YÖK’ün öğrencilerin uzaktan eğitim dönemindeki sorunlarını gidermek bir yana bu sorunları görmezden gelerek sorunların daha da kronik bir hal almasına sebep olmuşlardır.  Ayrıca öğretim üyelerinin daha önceden uzaktan eğitim konusunda bir tecrübeye sahip olmamaları, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimde kullanılan dökümanlarla ve yöntemlerle devam ettirilmesi ve öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmaması uzaktan eğitimin aksayan diğer yönleri olmuştur.

Aşılamanın ülke genelinde devam ettiği ve üniversitelerin 3 eğitim-öğretim dönemi kapalı kaldığı bir ortamda, özellikle de mühendislik eğitimi gibi uygulamalı eğitimin verildiği alanlarda gerekli sağlık önlemlerinin alınarak yüz yüze eğitime geçilmesi  kaçınılmazdır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genç Madenci Örgütlülüğü olarak önümüzdeki dönemde tüm öğrencilerle birlikte kampüslerde, sıralarımızda eğitimin yüz yüze devam ettirilmesinin gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan öneminin farkındayız.  Uzaktan eğitim döneminde yoksul ve dar gelirli öğrenciyi mağdur eden ve sorunlarına gözünü kapayan iktidar ve YÖK,  gelecek eğitim ve öğretim döneminde mevcut sağlık önlemlerinin alınması için her türlü hazırlığı yapmalı ve okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için uygun ortamı vakit kaybetmeden sağlamalıdır.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Genç Madenci Örgütlülüğü
21 Ağustos 2021, Ankara