“MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ” GERİ ÇEKİLMELİDİR

25.06.2021

Geçtiğimiz hafta içinde AKP Milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan “Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi” üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

“MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ” GERİ ÇEKİLMELİDİR

İktidarda bulunduğu 19 yıl boyunca üretime, sanayileşmeye ve istihdama dayalı ekonomi politikaları yerine, kamu varlıklarının satışına ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine dayalı bir rant ekonomisi kuran AKP, şimdi de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKE) özelleştirmeye çalışıyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ülkede ihtiyaç duyulan çeşitli silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzemelerini ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla, 1950 yılında kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren kalkınma planları ve yıllık programları çerçevesinde, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına doğrultusunda yaptığı üretimle Türkiye’nin en büyük ve en stratejik kamusal yatırımlarından birisi olmuştur.

Geçtiğimiz hafta AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan “Makina ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi”nin amacı, daha önce birçok büyük KİT örneğinde izlenen yol gibi, şirketleştirme-anonim şirkete dönüştürme yöntemiyle MKE’nin özelleştirilmesidir.

Kurulacak şirket, Türk Ticaret Kanunu’ndaki denetim hükümleri ile Kamu İhale Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere 17 Kanundan muaf ve özel hukuk hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı kararlarına tabi olacaktır. Şirketleşme yoluyla Sayıştay denetiminden de çıkarılacak olan MKE, piyasa denetim kuruluşlarının sözde denetimine tabi olacak.

Ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında büyük rolü olan KİT’lerde yaşandığı gibi, bu özelleştirmede de kamusal kaynak ve varlıklar talan edilecektir. NETAŞ, TEK, SÜMERBANK, PTT/TELETAŞ, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı gibi, büyük kamu işletmeleri önce anonim şirkete dönüştürülmekte, ardından parçalama, küçültme yöntemleriyle özelleştirilerek özel sektöre ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte veya son dönemde gördüğümüz üzere iktidar arpalığı olmaktadır.

Yıllarca “özel sektör dinamizmi” gibi ideolojik söylemlerle ve büyük vaatlerle gerçekleştirilen özelleştirmeler bu ülkeye hiçbir şey kazandırmamış, işsizliğin ve yoksulluğun daha fazla artmasına neden olmuştur. “Özel sektör dinamizmi”, “verimliliğin artırılması” özelleştirmelerin başladığı 80’li yıllardan beri kullanılan ideolojik söylemlerdir. Deneyimlerimiz bu söylemin yağma düzeninin kılıfı olduğunu göstermiştir. Bugüne kadar özelleştirme sonucu dinamizme kavuşmuş bir KİT görülmemiştir. Hepsi ya tasfiye edilmiş ya da yağmalanmıştır. Özelleştirmelerin başından bu yana kullanılan aynı ideolojik söylemlerle ve büyük vaatlerle gerekçelendiren kanun teklifi, kamu ve toplum çıkarlarına tamamen aykırıdır. Bu ülkenin yurttaşlarının emeğiyle kurulan kamusal işletmelerin AKP Hükümeti tarafından satılmasına izin vermeyeceğiz.

Müflis tüccarlar gibi elde avuçta ne varsa satarak ekonomiyi döndürmek mümkün değildir. Ekonomiyi döndürmenin yegane yolu daha fazla üretim, daha fazla sanayileşme, daha fazla teknoloji kullanımından geçmektedir. Bunun için de kamusal yatırımlar artırılmalı ve teşvik edilmelidir.

Ülkemizin en önemli ve stratejik yatırımlarından biri olan MKE’nin özelleştirilmesine, varlıklarının yağmalanmasına, çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize ve zenginliklerimize sahip çıkacağız.

TMMOB, her zaman olduğu gibi ülke ve halk çıkarları ile meslektaşlarımız ve bütün MKE çalışanlarının yanında saf tutacaktır.

Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının aksine kamu işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, planlı sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI