MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AYDIN YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14.12.2019

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu tarafından; Mühendis, Mimar ve Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Aydın Yerel Kurultayı 11 Ekim 2019 tarihinde MMO Aydın Temsilciliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yerel Kurultayın açılış konuşması Aydın İKK Sekreteri Necdet Evlimoğlu tarafından gerçekleştirildi. Evlimoğlu konuşmasında , TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Aydın Yerel Kutultayı ve sonrasında gerçekleştirilecek merkezi kurultay ile meslektaşların sorunlarının tespiti ve kalıcı çözümler üretilmesi için adımlar atılacağını, bu adımları ülke sorunlarının çözümüne büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Enerjinin, madenciliğin, iletişim ve altyapının planlanmasından üretiminde olduğu gibi; ülke sanayisi, tarımı, ormanları, doğal ve kültürel varlıkların korunmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında asli sorumluluk sahipleri olan meslektaşlarımızın sorunlarının ülkemizin ve halkımızın sorunları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.