MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KURULTAYI 25-26 NİSAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

07.08.2019

TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem Genel Kurulu, meslektaşlarımızın güncel sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşlarımızın çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı” düzenlenmesine karar vermiştir.

Bu karar uyarınca gerçekleştirlecek Kurultay, İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız tarafından düzenlenecek Yerel Kurultaylar ile meslektaşlarımızı bir araya getirerek çalışmalarını sürdürecek. Yerel Kurultaylardan gelen delegelerin katılımı ile gerçekleşecek Kurultayda ise tespit edilen sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılarak karara bağlanacak. Kurultaydan çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılırken, TMMOB'nin gelecek dönemlerdeki çalışmalarına da ışık tutacak.

Yerel Kurultay tarih ve yerleri ise üyelerimize daha sonra duyurulacak.