PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TMMOB İLETİŞİM BİRİMİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31.03.2022

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde öğrenci üyelerimiz ve genç meslektaşlarımızın kullanımı için hazırlanan "TMMOB İletişim Birimi" açılışı gerçekleştirildi.

Tüm fakültenin kullanımına açık olarak hayata geçirilen TMMOB İletişim Birimi açılışında, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Akköse yaptığı sunuş ile Birliğimizin ve İl Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını ve çalışma ilkelerini paylaştı.

Denizli İKK Sekreteri Mehmet Akköse'nin yaptığı konuşma şöyle:

 

Sayın dekanım, sayın bölüm başkanlarım, sayın tmmob bağlı meslek odası şube başkanlarım, değerli hocalarım, sayın misafirler ve geleceğin mühendisleri;

Siz değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada açılışını yapacağımız Pamukkale üniversitesi mühendislik fakültesinde bulunan TMMOB bileşeni odaların öğrenci üyeleri için iletişim birimi hayırlı uğurlu olsun.

İlimiz Denizli’de TMMOB Denizli İKK ve 17 meslek odamızın şube ve temsilcilikleriyle TMMOB’nin mesleki ve örgütlü mücadelesini sürdürmekteyiz.

TMMOB ve bağlı Odaları;

  • Toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,
  • Biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen,
  • Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,
  • Üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmasını sağlayan,
  • kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen,
  • oda etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,
  • Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan,
  • Üyesinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların odaları ile ilişkilerini güçlü hale getiren,
  • Uluslararası ilişkilerini güçlendiren, dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren,

Bir çalışma anlayışı içerisindedir.

Bu anlayış ile, Pamukkale üniversitesi mühendislik fakültesi bünyesinde bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, gıda, inşaat, jeoloji, kimya, makine ve tekstil mühendisliği bulunan 10 bölümün tmmob bağlı odalarımızla birlikte öğrencilerimizin daha verimli bir iletişim kurabilmeleri için oluşturduğumuz iletişim birimi öğrencilerimizin gelişimini katkı sağlayacaktır.

İletişim birimimizin oluşmasında bizlere yardımcı olan, katkı sağlayan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürler.

Değerli misafirlerimiz, birazdan tmmob yapısı ve faaliyetleri ile ilgili sunum, açılış ve kokteyl olacaktır. Saat 14:00 da bu salonda kimya mühendisleri odası denizli şubesinin düzenlediği konferans olacaktır.

Zamanı iyi kullanmak adına sözlerimi sonlandırırken,

Unutulmaz başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız. Bu inanç ve kararlılıkla odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Yaşasın Tmmob örgütlülüğü!, yaşasın mücadelemiz!. 

Hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet AKKÖSE
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri