PEYZAJMO: ÇÖLLEŞME VE KURAKLIĞA KARŞI PEYZAJ MİMARLIĞI

05.06.2024

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 5 Haziran 2024 tarihinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

İsveç‘in Stokholm kentinde 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı‘nda alınan kararla Birleşmiş Milletler tarafından çevre sorunlarına dair farkındalığı arttırmak için Dünya Çevre Günü kabul edilen 5 Haziran`ın 2024 ev sahibi Suudi Arabistan olarak belirlenmiştir. Bu yılki etkinlikte arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık konularına değinilecektir.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'ne göre, gezegendeki toprakların yüzde 40'a yakını bozulmakta, bu durum da dünya nüfusunun yarısını doğrudan etkileyerek küresel GSYİH'nin yaklaşık yarısını (44 trilyon ABD doları) tehdit etmektedir. Kuraklıkların sayısı ve süresi 2000 yılından bu yana yüzde 29 artmıştır ve acil önlem alınmadığı takdirde kuraklıklar 2050 yılına kadar dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkileyebilecektir.

Arazi restorasyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için kritik önem taşıyan, tüm dünyadaki ekosistemlerin korunması ve yeniden canlandırılmasına yönelik bir çağrı olan BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı'nın (2021-2030) temel dayanağıdır.

Çölleşme ve kuraklık, tüm dünyada olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir tehdittir. Küresel iklim krizinin etkilerini tüm dünya gibi bizler de derinden hissetmekteyiz. İklim krizi ile birlikte değişen habitatlar ve su rejimi sebebiyle yaşanan kuraklık, bilinçsiz su tüketimi ile birlikte çok daha dramatik bir şekilde artmaktadır.

Bu durumu tersine çevirmek için peyzaj mimarlarınca geliştirilen teknik kılavuz ve belgeler kapsamında peyzaj tabanlı şehircilik uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir. Peyzaj tabanlı şehircilik anlayışıyla suyun etkin kullanımı ve tasarrufu için doğal ve yerli bitki türleri kullanılarak bitkisel peyzaj alanlarında su ve bakım ihtiyacının düşürülmesi, gerekli yerlerde kurakçıl peyzaj uygulamaları ile su ihtiyacının sıfıra indirilmesi, çim yüzeyleri ve çim alan kullanımları sınırlandırılarak sulama veya bakım gerektirmeyen çayır ve mera bitkilerinin kullanılması, doğayı yaşamımızın içine kadar soktuğumuz biyofilik tasarımlar ile kentsel ekosistemlerin kurulması, yağmur suyu hasadı ile yağmur suyunun depolanması, yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve su döngüsüne katılımının sağlanması, kırsal ve kentsel alanlarda biyoçeşitliliğin artırılarak gıda güvenliğinin sağlanması ancak ve ancak Peyzaj Mimarlarının sürece dahil olması ile mümkündür.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak tüm canlılar için yaşanılabilir bir gezegen kurma ideali ile sürdürülebilirliğin her aşamasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi, kuraklık ve çölleşmeye karşı peyzaj tabanlı şehircilik modelinin benimsenmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

16. Dönem Yönetim Kurulu