PEYZAJMO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

26.03.2024

16-17 Mart 2024 tarihlerinde yapılan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 16. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilerek göreve gelen Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Barış Işık

II. Başkan 

Özay Yerlikaya

Genel Sekreter  

Nihan Yegin Yarayan

Sayman    

Sercan Yılmaz

Üye

Şükran Şahin

Üye         

Engin Musa Gürcan

Üye          

Murat Zübeyir Memlük