SEFALET ÜCRETİ DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ! KAMU EMEKÇİLERİNE İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET VERİLSİN!

18.08.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamu emekçilerinin maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme sürecine ilişkin 18 Ağustos 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Sefalet Ücreti Değil Haklarımızı İstiyoruz!

Kamu Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Bir Ücret Verilsin!

4 milyona yakın kamu emekçisinin maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başlamıştı. Hükümetin TİS görüşmelerine ilişkin ilk teklifi 2024 için %14+%9, 2025 için %6+%5 olmuştu. Dün açıklanan ve revize edilen ikinci teklif ise 2024 için %15+%10, 2025 için %6+%5 şeklindedir.

Bu rakamlar sefalet teklifinden başka bir şey değildir. Kamu emekçilerine daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet teklif edilmiştir ve asla kabul edilmemelidir.

Mevcut tekliflerin kabul edilmesi durumunda ayrıca meslektaşlarımızın maaşlarındaki artış resmi enflasyonun altına mahkum edilecek, geçmiş kayıplar telafi edilmeyecek, özlük haklarında iyileştirme gerçekleştirilmeyecektir.

Bilindiği üzere bugüne kadar 12 yıl içinde 6 kez yapılan toplu sözleşmelerde hükümet teklif olarak masaya hep kendi hedeflediği enflasyon rakamlarına dayalı maaş artışlarını koymuştur.  Ancak hükümetin orta vadeli planlarla, bütçelerle açıkladığı bu hedefler ile gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurum her yıl daha fazla derinleşmiştir.

Ne yazık ki hükümetin açıkladığı mevcut teklifler Merkez Bankası tarafından revize edilen enflasyon hedeflerinin bile altında kalmıştır. Oysa ücretlere tahmin edilen enflasyon oranında yapılacak maaş artışları bile kamu emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun devamı anlamına gelecektir.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

Tüm kamu emekçileri için insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyini sağlayacak maaş zammı yapılmalıdır.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilsin!

Meslektaşlarımızın Emeğini Yok Sayamazsınız!

Toplu sözleşme süreci boyunca kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarına yönelik taleplerin hayata geçirilmesi ve ilgili sendikalarca savunulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Tüm taraflara bir kez daha sesleniyoruz:

  • Ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı ve ödeme oranları %130 ile %150’den %180 ile %200 seviyesine yükseltilmelidir.
  • 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek gösterge 6400’e yükseltilmelidir.
  • Teknik Sorumluluk Ödemesi olarak her ay memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.
  • Özel Hizmet Tazminatı tavan oranı arttırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.
  • Kamudan emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında ve aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle  her ay aylıklarıyla birlikte, (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek olarak ilave ödeme yapılmalıdır.
  • Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.
  • Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.

TMMOB, toplu sözleşme sürecinde "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" mücadelesinde, çalışanlarla ve onların örgütleri ile omuz omuza duracaktır.

Tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı