SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET!

14.05.2018

4 yıl önce Soma'da 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Maden Faciasının yıldönümünde, "Soma için Adalet, Türkiye için Adalet" sloganıyla gerçekleştirilen mitnge katıldık.

Mitingi, Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, Sosyal Haklar Derneği (SHD), TMMOB, DİSK, KESK ve Soma’da bulunan kitle örgütleri ortaklaşa düzenledi. Mitinge, Manisa'nın yanı sıra, İzmir, Aydın ve Balıkesir'den yoğun bir şekilde katılım oldu.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Soma Şubesi önünde başlayan yürüyüşün en önünde madenci ailesinin yaptığı “Acıları Bal Eyledik Yanan Nefeslerle. Somalılar Sizleri Özler Susmayan Nefeslerle” pankartı taşındı.

Mitingde madenci aileleri adına konuşan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak “Soma Faciası alınmayan önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği çalışma koşullarında ve göz göre göre gerçekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Karar aşamasına gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın mitingde gerçekleştirdiği konuşmanın tam metni şöyle: 

SOMADA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET

Değerli Somalılar,

Sevgili Arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

4 yıl önce yaşadığımız büyük felaketin acısı hala yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

Kaybettiğimiz 301 madenci arkadaşımıza rahmet diliyorum. Geride kalanların acısını paylaşıyorum ve sabırlar diliyorum.

4 yıl önce yaşanan büyük acıyı unutmadığımızı göstermek için, bir daha böylesi acıların yaşanmaması için, sorumluların cezalandırılması için TMMOB örgütlülüğü olarak buradayız.

Değerli Somalılar,

301 arkadaşımızın hayatını kaybettiği Soma Faciası ülkemizin en büyük maden kazası olarak tarihe geçti.

Soma Faciası sadece 301 canımızı alarak tarihe geçmedi, Soma Faciası ülkemizin acı gerçeklerini yüzümüze çarparak tarihe geçti.

Soma faciası, maden şirketlerinin açgözlülüğünü yüzümüze çarptı.

Soma faciası, kapitalist sömürünün acımasızlığını yüzümüze çarptı.

Soma faciası, madencilerin ne kadar zor şartlarda çalıştığını yüzümüze çarptı.

Soma faciası, ülkedeki siyasi iktidarın zorbalığını da yüzümüze çarptı.

Ve 4 yıldır devam eden dava süreci, bu ülkede hukuk düzeninin adaletsizliğini yüzümüze çarptı.

Fakat bunca kötülüğün arasında Soma Faciası aynı zamanda bu ülke halkının dayanışması duygusunun ne denli kuvvetli olduğunu da gösterdi.

Facia sonrasında kazazedelerle ve Soma halkıyla dayanışma gösteren tüm halkımızı, emek ve meslek örgütlerini, sivil toplum gönüllülerini ve elbette dava sürecini takip eden avukat arkadaşlarımızı minnet duygusuyla anıyor, buradan hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bizler burada sadece kaybettiklerimizi anmak için değil, yaşadıklarımızı hatırlamak, unutturmamak için de buradayız.

İktidar sahipleri yaptıklarını ve söylediklerini unutsalar da, bizler gördüğümüz muameleyi unutmadık ve asla unutturmayacağız.

“Fakirlere dağıtılan kömürü zenginler mi çıkarsın?” diye açıklama yapan dönemin hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik’i unutmadık.

İki gün üstü üste aynı gömleği giydiği için hayıflanan, "Maksimum 302 işçi kaybetmiş olarak burayı kapatırız." diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı unutmadık.

Polisler tarafından yere düşürülen kardeşimiz tekmeleyen dönemin başbakanlık müşaviri, şimdinin milletvekili aday adayı Yusuf Yerkel’i unutmadık.

Ve tabii, facianın ardından “Bunlar olağan şeyler, 1800’lü yıllarda İngiltere’de de benzer kazalar yaşanıyordu” diyen,

Soma’ya gelip acı içindeki Somalıları tehdit eden, marketlerde sıkıştıran, küfür eden Recep Tayyip Erdoğan’ı da unutmadık.

İktidar hırsı, insanlığının önüne geçen bu isimleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,

Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde işçi arkadaşımız, iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetmektedir.

Bunun sorumlusu, aşırı kar hırsıyla emekçilerin yaşamını hiçe sayan sermaye kesimleri ve bunlara göz yuman siyasi iktidarlardır.

Bunu sorumlusu işçiyi güvencesizleştiren, işçiyi sendikasızlaştıran, denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran neoliberal kapitalizmdir.

Bunun sorumlusu, emekçileri en düşük düşük ücretle, en az yatırımla, en güvenliksiz ekipmanla çalışmaya zorlayan sömürü düzenidir.

Bu anlayış, her yıl binlerce emekçinin, madende, şantiyede, inşaatta hayatını kaybetmesine, on binlerce emekçinin sakat kalmasına yol açmaktadır.

Emekçinin alın terini çaldığı gibi, emekçinin hayatını da çalan bu çalışma düzenini kabul etmiyoruz!

Emekçilerin sigortasız, sendikasız, kayıt dışı çalıştırıldığı; işyeri denetimlerinin aksatıldığı, işçi sağlığı ve işyeri güvenliğinin yok sayıldığı bu çalışma düzenini kabul etmiyoruz.

Bizler, insanca yaşayabilecek bir ülke, güvenli iş yerleri ve güvenceli istihdam istiyoruz.

Bizler, işçinin emeğinin, alın terinin karşılığının verildiği, huzur ve güven içinde çalışabildiği bir çalışma yaşamı istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bizlerin bu talepleri yok sayıldığı için 4 yıl önce burada 301 madenci arkadaşımız hayatını kaybetti.

Katliamın sorumlusu, kar hırsıyla gözü dönen Soma Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri, denetim görevini yerine getirmeyen TKİ ve MİGEM, tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak sorunları görmezden gelen Bakanlık yöneticileridir.

Aradan geçen 4 yıla rağmen yargılama süreci hala devam etmektedir. Davanın uzadığı her gün, sorumluların cezalandırılmadığı her gün içimizdeki yarayı daha da büyütmektedir.

Başta Soma Kömür İşletmeleri AŞ patronları ve yöneticileri olmak üzere, bu facianın tüm sorumluları derhal cezalandırılmalıdır.

Soma’nın acısı hepimizin acısı olduğu gibi, Soma Davası da hepimizin davasıdır.

“SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET” talebiyle buraya gelen tüm dostlarımızı TMMOB adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Hepinizi dayanışma duygularımla kucaklıyorum.

 

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı