ŞPO: KORUNAN ALANLARDA YAPILAŞMAYI ARTIRACAK, ZARURİ OLMAYAN KULLANIMLARA İZİN VERECEK DÜZENLEMELER İPTAL EDİLMELİDİR

11.03.2022

Şehir Plancıları Odası 5 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ilişkin olarak 9 Mart 2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

KORUNAN ALANLARDA YAPILAŞMAYI ARTIRACAK, ZARURİ OLMAYAN KULLANIMLARA İZİN VERECEK DÜZENLEMELER İPTAL EDİLMELİDİR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 05.03.2022 tarih ve 31769 sayılı Resmi Gazete`de çıkan yönetmelik değişikliği (Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile bu yönetmelikte tanımlanan korunan alanların çeşitli maksatlarla kullanılmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik içerisinde değişikliğe konu kimi maddelerin zaruriyet gerektiren hallere yönelik olduğu görülürken, enerji başta olmak üzere kimi sektörlere yönelik düzenlemelerin ise hiçbir şekilde öncelik barındırmayan, korunan alanların niteliğini bozucu uygulamalara sebep olacak içerikte olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde iklim krizinin olumsuz etkilerini daha da derinleştirecek, korunan alanlarda kullanım baskısını artıracak bu düzenleme, kamu yararı ve gelecek kuşakları koruma ilkesiyle bağdaşmayan bir düzenlemedir. Korunan alanları yıpratan, bu alanlarda kullanım yoğunluğunu artıran uygulamalara son verilmelidir. 

Bu sebeple bahse konu yönetmelik içerisinde zaruriyet içermeyen, kamu yararına aykırı her türlü düzenleme maddesine yönelik hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası