ŞPO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

18.03.2024

24-25 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan TMMOB Şehir Plancıları Odası 33. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilerek göreve gelen 33. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı.

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Akif Burak Atlar

II. Başkan

 Çiğdem Ünal

Genel Sekreter 

 Zafer Mutluer

Sayman   

 Ayhan Erdoğan

Üye   

 Duygu Cihanger Ribeiro

Üye          

 Özlem Yalçınkaya

Üye           

 Hakan Ünlü