TMMOB 45. DÖNEM VI. DANIŞMA KURULU 10 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE TOPLANIYOR

05.07.2021

TMMOB 45. Dönem 6. Danışma Kurulu Toplantısı 10 Temmuz 2021 Cumartesi Günü Saat 11.00'de çevrimiçi olarak "Ülke gündemindeki gelişmeler ve TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu" gündemiyle gerçekleştirilecek.

 

TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesine göre: Birlik Danışma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde İl Koordinasyon Kurulları, il, ilçe ve işyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden oluşur. TMMOB'nin eski Başkanları Birlik Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

 

TMMOB 45. DÖNEM VI. DANIŞMA KURULU // ÇEVRİMİÇİ

Tarih: 10 Temmuz 2021/ Cumartesi 

Saat : 11:00

Gündem: Ülke gündemindeki gelişmeler ve TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu