TMMOB ADANA İKK: BAROLAR VE MESLEK ODALARI ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KALMALI

13.05.2020

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası ve Adana Tabip Odası 12 Mayıs 2020 tarihinde "Barolar Ve Meslek Odaları Özgür Ve Bağımsız Kalmalı" başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptılar.

BASINA VE KAMUOYUNA

İnsanlık tarihi tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde de yaşanan Covid -19 pandemisi nedeni ile büyük bir sınav vermektedir. Ülke olarak sağlık, sosyal ve ekonomik anlamda bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşarken ve bu sürecin ne zaman sonlanacağı bilinemezken başta Barolar olmak üzere meslek odalarının var olan yapısının değiştirilme çabalarını üzüntü ile izlemekteyiz.

Yaşanan bu pandemi sürecinde ve öncesinde Baroların ve Meslek Odalarının kamu yararı gözeten önerileri görmezden gelinerek, aynı şekilde üyelerinin özlük hakları yönündeki taleplerine yeterli cevabı vermeden sadece iç işleyişine ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik yapılmasının düşünülmesi tarafımızca kabul edilemez.

Varlığını Anayasa’dan alan önceliğini kamu yararı gözetmeye adayan barolar ve meslek odaları, üye sayılarının en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının yegâne teminatıdır.

Kuruldukları günden beri yalnızca kendi mesleki çıkarları doğrultusunda mesleki politikalar oluşturmak yerine, kamu yararını önceleyerek oluşturdukları mesleki politikalarla aydın olmanın sorumluluğunun bilinciyle hareket eden bu kuruluşlar demokrasinin de teminatıdır.

Barolardan, meslek odalarından ve üyelerinden herhangi bir değişiklik talebi gelmeksizin gündeme getirilen bu değişiklik önerilerinin hayata geçmeden biran önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Seçim sistemlerini değiştirerek yapılmak istenenlerin tarihte karşılığının olmadığı defalarca örneklerle yaşanmıştır.

Aşağıda imzası bulunan meslek odaları olarak suni bir şekilde ortaya çıkan bu değişiklik önerilerini kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha tekrar eder, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

-ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
-ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI
-ADANA ECZACI ODASI
-ADANA TABİP ODASI
-TMMOB ADANA İKK
-ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI