TMMOB ADANA İKK: KAMUSAL SORUMLULUĞU OLAN TMMOB, EMEKÇİDEN VE HALKTAN YANADIR

20.05.2020

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 20 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP’nin, pandemi döneminin zor koşullarından yararlanmakta sakınca görmediğini belirten TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman hükümetin bunu bir fırsat olarak değerlendirdiğini kaydetti.  Salman, “gerek meslek odalarını hedef alması, gerekse Olimpos ve Salda gibi doğal varlıklarımızı heba etme projeleri, yeni kayyum atamalarından da son günlerin örnekleri olarak açık ve net olarak görmekteyiz.  İktidara yönelik en ufak bir eleştirinin bile soruşturma gerekçesi olduğu ülkemizde,  yandaşlarının televizyon ekranlarından, sosyal medyadan karşılarına aldıkları kesimlere her türlü tehdidi savurması ise bir suç unsuru olarak görülmemektedir” dedi.

Türkiye’de, demokrasiden, haktan, emekten yana olmanın iktidar için suç sayıldığını söyleyen Salman şöyle devam etti:

“TMMOB, kamusal yetkileri ile denetim yapmakta, ülkemize, kamusal varlıklarımıza, halkımıza zarar veren projelere ve politikalara karşı çıkmakta, emekten, barıştan ve demokrasiden yana saf tutmaktadır.  TMMOB, bilimsel, teknik esaslar doğrultusunda görüş oluşturarak hazırladığı raporlarla,  açtığı davalarla, ülke kaynaklarının uluslararası sermaye ve yandaş sermaye çevrelerince talan edilmesine karşı durmaktadır.  TMMOB’nin engellenmek istenmesi sermaye talanın önünde duran muhalif bir güç olması,  toplum adına denetim kanallarını çalıştırmasından kaynaklanmaktadır.   TMMOB,  derelerimizin, ormanlarımızın, sulak alanlarımızın, madenlerimizin,  kıyılarımızın ve kentlerimizin geleceğini savunmaktır.  TMMOB Salda, AOÇ, Olimpos, Alpu, Fırtına Vadisi, Munzur ve Kazdağları’nın yok edilmesine karşı durmaktır.”

TMMOB’nin demokrasi mücadelesinin önemli bir unsuru olduğunu dile getiren Salman sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMMOB, duruşuyla mücadelesiyle, taviz vermeyen tarzıyla, emekten, barıştan yana olan, insanca yaşamın korunmasına yönelik çalışmalarıyla ülkemizin en saygın kurumlarından biridir. Tüm bunlar otoriter bir iktidar için rahatsız edici ve olmaması gereken unsurlardır. Bu nedenle TMMOB’nin muhalif gücünü ve etkisini kırmak,  kamusal denetim yetkisini gasp etmek, Odalarımız üzerinde otoriter bir denetim kurmak istemektedirler. TMMOB gibi diğer meslek odaları da iktidarın hedefindedir. Milyonlarca insanı temsil eden meslek örgütlerimiz ilerici, halktan yana, toplumcu mücadele çizgileri nedeniyle ve antidemokratik uygulamalara, kamuyu zarara uğratan girişimlere karşı güç birliği içinde mücadele ettikleri için hedef alınmaktadır. Bu saldırıya karşı da her zaman olduğu gibi birlikte mücadele etmektedirler. Birliğimizi hedef alan bu saldırılar ilk değildir. TMMOB, darbe dönemlerinde de ortaya çıkarılan, iktidarın yıllardır ajandasında bulunan, defalarca gündeme getirilen bu tür girişimlere daha önce izin vermemiştir. TMMOB’nin sesini kısmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeniden karşımıza çıkartılan bu saldırıya karşı; ülkemizin bilim ve teknikten güç alan, demokrasi ve barış mücadelesinden vazgeçmeyen,  laikliğe ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancıları kararlılıkla, dirençle mücadele edecektir.”