TMMOB AYDIN İKK: TMMOB HİÇBİR KURUMUN VE KİŞİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR

27.05.2020

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay 'ın Birliği'mize karşı, kabul edilemez bir üslupla karalama, aşağılama ve iftira içeren saldırgan sözleri üzerine 27 Mayıs 2020 tarihinde "TMMOB Hiçbir Kurumun ve Kişinin Arka Bahçesi Değildir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB HİÇBİR KURUMUN VE KİŞİNİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR

Biz TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu olarak, dünya çapında Covid-19 salgınının etkisiyle, virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiğimiz; ülke genelinde hükümetin, odaların seçim sistemlerinin ve yönetim biçimlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırladığı yasa taslağına karşı koymak için, yoğun çaba sarfettiğimiz şu günlerde; maalesef ki bir de yerel yönetimimizde  Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay 'ın Birliği'mize karşı, kabul edilemez bir üslupla karalama, aşağılama ve iftira içeren sözleri ve kendi siyasi amaçları adına meslek örgütlerimizi ayrıştırmaya ve bölmeye çalışan saldırgan açıklamalarına karşılık vermek durumunda kalmaktan utanç duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Yerel halkımızın seçtiği bir başkanın, 21 Mayıs 2020 günü katıldığı bir televizyon programında; kamu yararını öncelik haline getirmiş, kamunun teknik ve bilimsel bilgi elde etmesini gönüllülükle sağlayan ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla yürüten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği meslek örgütlerini hedef alan; kendi kişisel menfaatleri ile kamusal menfaatlerin çakışmadığı noktalarda, meslek odalarını bu durumdan uzak tutma anlayışı ve bu sebeple yaptığı hakaret seviyesine varan açıklamalar, kabul edilebilir değildir.

Cumhuriyetimizin temsil mekanı olan Zafer Meydanı’nda yer alan Aydın Eski Santral Minibüs Garajı alanı için Efeler Belediyesi tarafından Covid-19 salgını dönemi fırsat bilinerek başlatılan süreç ve izlenen yöntemin, Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasıyla siyasi rant odaklı olduğu belirtilmiş, şeffaf ve güvenilir bir ortamda, daha sağlıklı ve nitelikli projelerin kentimize kazandırılması için, sürece ilgili meslek odalarının da dahil edilmesi ve sonuç projenin Mimari Proje Yarışması ile üretilmesi önerilmiştir. Aynı şekilde Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması sonucunda kazanan ekibin ürettiği mimari-mühendislik projelerinin uygulanması gerekliliği konusunda Mimarlar  Odası'nın kamu yararı gözeten tutumunu, topluma yapılan hizmet önünde engel olarak lanse etmiş; örgütlerimizin mücadelelerinde maddi çıkarları varmış gibi bir algı yönetimi yapılmaya çalışılıp, toplumu TMMOB’ye karşı kışkırtma girişiminde bulunulmuştur.

Belediye Başkanı, kendisinin de üyesi olduğu siyasi partinin emek emek elde ettiği bir ödüllü projeyi "benden öncekilere mal olur" zihniyeti ile onları onore etmemek için; aynı alana başka bir proje yapacağını ifade ederek şahsi siyaset anlayışıyla sokağa atmış; böylelikle kamuyu zarara uğratmıştır. Öte yandan bu tutum, meslek odalarımızın çokça savunduğu, tarihi yüzyıllara dayanan ve ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk’ün de sürdürdüğü, yasalarımızda tariflenen ve şeffaflığı ile öne çıkan Mimari Yarışma Kültürü’ne karşı hakaret içermektedir.

Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği’nin uzun süredir kamusal denetim anlayışı ile 345 il ve ilçede halen sürdürdükleri asansör periyodik kontrol hizmetleri protokolü, Efeler Belediyesi tarafından ; kısa bir süre önce ,kamu yararı ve önceliği ihlal edilerek feshedilmiş ; kar amaçlı kurulan özel bir firmayla anlaşma sağlanmıştır. Makina Mühendisleri Odası tarafından bu duruma belgeleriyle netlik getirilmesine rağmen, görevlerini yerine getirmedikleri yönünde haksız iddialarda ve saygısız ithamlarda bulunulmuştur. Bu tutum tamamen toplumun meslek odalarımıza olan güvenini zedelemeye yöneliktir. Oysa ki belediye hizmet alanı içinde halen mühürlenmesi zorunlu olan 309 adet sarı ve kırmızı etiketli asansör bulunuyor olması; Belediye Başkanı'nın mühendislik disiplinlerinin uzmanlık alanlarında sahip oldukları bilgiyi; bilimi ve feni hiçe sayarak; kendi siyasi amaçları uğruna insan hayatını, can ve mal güvenliğini önemsemiyor olması aslında Efeler halkı tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Başkanın yönetim gücünü kullanarak TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulunun birlikteliğini bozan eylem ve söylemleri de Efeler halkı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

TMMOB, bünyesindeki tüm Mühendis ve Mimar Odaları ile; fen ve teknik bilgiyle hareket eden meslek gruplarının oluşturduğu; hem nitelik hem nicelik olarak güçlü bir birliktir. TMMOB AYDIN İl Koordinasyon Kurulu olarak bizler; ilimden ve fenden uzak, gerek rant için, gerek kişisel çıkarlar için yapılan kasti yanlışlara karşı durduğumuz gibi; yerel yönetimlerin de teknik bilgiden eksik kalarak hareket ettiğini hissettiğimiz durumlarda; o kentin sadece sakinleri değil, aynı zamanda sahipleri, hatta bilirkişileri olarak hareket ederek üstümüze düşen kamusal görevi yerine getirmek zorundayız. Böyle büyük bir birliğin, barındırdığı tüm mesleki disiplinlerin bilgileri ile kamu yararını savunuyor olmaları; kişisel menfaatlerini kamu yararının önünde tutanların işlerine gelmediği için, meslek örgütlerimiz zaman zaman bu tarz çirkin saldırılara maruz kalmaktadırlar. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ı da, benzer çirkin saldırılarından ötürü kınadığımızı bildirir; bizleri parçalayıp, gücümüzü bölmek isteyenlere; rant ve talan odaklı politikaları için üzerimizde baskı kurup, sesimizi kısmak isteyenlere karşı daha yüksek sesle karşılık vereceğimizin altını çizeriz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla….

TMMOB AYDIN İL KOORDİNASYON KURULU