TMMOB BOLU İKK: GÖLCÜK HALKINDIR! TALAN EDİLEMEZ

19.04.2024

Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan ve Gölcük Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan 25 adet bungalovun kiraya verilmesi kararının çıkmasının beklenildiği 19 Nisan 2024 tarihli Bolu Belediye Meclisi toplantısında; aralarında TMMOB Bolu İKK'nın da bulunduğu Gölcük Platformu bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı platform adına Zehra Kulali Gezici yapti. Açıklama şöyle:

GÖLCÜK HALKINDIR! TALAN EDİLEMEZ

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Bolu Kamuoyu,

Ülkemizde son dönemde eşi görülmemiş bir doğa katliamı yaşanmaktadır. Ekosistemi tahrip eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye onarılamaz zararlar veren ve halkımızın ortak yer altı ve yer üstü zenginliklerini yerli ve yabancı sermaye şirketlerinin yağmasına açan hiçbir anlayışın memleketini seven hiç kimse tarafından kabul edilemeyeceği tartışılmaz bir gerçektir.

Fakat geldiğimiz noktada benzer bir anlayışla Bolumuzun doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, devam eden mahkeme süreçlerine rağmen, bilimin tüm gerçekliğine rağmen inşa edilen bungalovlar kullanıma açılmak isteniyor.

Bolu Halkı olarak, mahkeme kararlarına ve bilirkişi raporlarına rağmen doğanın talanına sebep olacak bu yapılar nedeniyle açığa çıkan kamu zararının hesabının sorulmasını beklerken, 31 Mart sonrası seçilen Belediye Meclisinin ilk toplantısında yer alan gündemlerden birisinin de Gölcük Tabiat parkında bulunan yapıların kiralanması olduğunu gördük.

Gölcük Platformu olarak bu oldu bitti girişimine karşı Bolu Kamuoyu ile hukuki ve fiili sürecimizi paylaşıp kamuoyu adına Belediye Meclisine sorduk, aceleniz nedir?

Evet aceleniz nedir?

Bolu halkının itirazına, kazanılan iki mahkeme, bilirkişi raporuna ve devam eden mahkeme sürecine rağmen, rant ve talanın iştahıyla Gölcük’e kondurulan bungalovları, kiralamak istemek aynı rant ve talan hırsının tezahürü değil midir?

Buradaki yapıları kullanıma açacak olursanız, belki de Gölcük’ü hiç görmemiş, oturdukları kürsüden 2 mahkeme kararı ve uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan teknik raporu dikkate almayan; bungalov ile idare binasının yapımının uygun olacağı yönünde karar veren Danıştay üyelerinden ne farkınız kalacaktır?

Dönemin CHP milletvekili, şimdinin belediye başkanı Sayın Tanju Özcan ve şimdinin belediye meclis üyelerin çoğunluğu, Gölcük’ün betonlaşmasına ve doğal güzelliklerinin kaybolmasına neden olacak (gelişme) planının iptali için yürüttüğümüz fiili ve hukuki mücadelede birlikte değil miydik?

Şimdi ne değişti?

Bilirkişi raporunun detaylarını paylaştık sizlerle. Özetle ne diyordu bilirkişi: eğer bu proje geçerse; Gölcük Tabiat Parkı, tabiat parkı olarak belirleme kriterlerine sahip olmaktan uzaklaştıracaktır, Toprağın tahribatına, ağaçların bitkilerin kurumasına yol açacak, yaban hayatını ve giderek de buradaki bitki ve ağaç örtüsünü olumsuz etkileyecektir. Bu yoğun kullanım, göl içi ve çevresinin yakın gelecekte kaybedilme riskini beraberinde getirecektir diyor.

Bu yapıların kullanımı durumunda temiz suyun nereden karşılanacağı, atık su, kanalizasyonun nereye verileceği ortada dururken ve üst mahkeme süreci devam ederken, ilk toplantıda gündeme Gölcük’ün kiralanmasını almak bir oldu bitti girişiminden başka nedir?

Bugün saat 17.30’da toplanacak belediye meclisi, bungalovların kiralama yetkinin encümene verilmesini oylayacakmış.

Biz burada hep birlikte dedik Gölcük Halkındır, Halkın kalacak diye!

Aynı taleple yine buradayız.

Açığa çıkan kamu zararının hesabını sormayanlar, “zaten orada bungalovlar yapıldı boş mu dursun” diyerek, şimdide daha büyük bir yanlışla telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmak üzereler.

Sizlerin konumları değişmiş olabilir,  ama bilim ve tekniğin doğruları değişmiyor! Bu yapılaşma ve kullanım yoğunluğu, göl içi ve çevresini yakın gelecekte kaybedilmesi riskini taşıyor diyor!

Kaldı ki bu talan ve kar harsının böyle kalmayacağını; Ayder’den, Uzungöl’den, kurutulan Dipsiz Göl’den, Kazdağları’ndan, Murat Dağı’ndan, İliç’ten biliyoruz.

Yeraltı ve yer üstü tüm kaynaklarımızın bir avuç sermayedara pay eden, sonsuz kar hırsıyla gözü paradan başka bir şey görmeyen kapitalist barbarlıktan biliyoruz.

Kimse bizlere hikaye anlatmasın, memleketin katledilen resmine baksın. Bu geri dönüşümü olmayan yıkımların yanına Gölcük’ü ekletmesin, bu suça ortak olmasın.

Unutulmasın, karına kar katacak, gücüne güç katacak bir avuç azınlığın keyfini çatacak ağalar, beyler değişir..

Ancak daha Gölcük’ü görmemiş, yolundan geçememiş, havasını solumamış,  yoksul halkın çocukları için karşınıza dikilecek bu ülkeyi karşılıksız sevmiş Köroğlu’nun evlatları her zaman olacaktır.

Bir kez daha bu talana dur demek için fiili, meşru ve hukuki mücadelemizin devam edeceğini belirterek davamızın en üst mahkemeye kadar taşıma kararlılığını fedakarca sürdüren başta avukatımız sayın Begüm Tuncel ve müdahillerine, duyarlı Bolu Kamuoyuna teşekkür ediyoruz.

Gölcük Halkındır, Halkın kalacak..

RANTI TALANI DEĞİL..

GÖLCÜK’Ü, BOLU’YU KARŞILIKSIZ SEVİYOR ,

İLLE DE MEMLEKET DİYORUZ!

Gölcük Platformu