TMMOB CBS KONGRESİ 3-5 EKİM'DE ANKARA'DA DÜZENLENECEK

01.10.2022

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongrelerinin yedincisi 3-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde düzenlenecektir.​ 

''Dijital Dönüşen Dünyada Toplum Yararı için Mekânsal Etkileşimler'' ana temasıyla gerçekleştirilecek Kongre, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve II. Başkanı Selçuk Uluata'nın katılımlarıyla başlayacak.

CBS; yeryüzü gerçekliğini mekânsal olarak değerlendirmek için; üretilmiş geometrik ve tematik verinin bir ve/veya çoklu veri tabanında depolanması, sorgulanması, çok disiplinli analizi ile bilgiye dönüştürülerek her yaş ve özellikteki kullanıcılar için çeşitli ortamlarda paylaşılması ve özellikle elde edilen yararlı/anlamlı bilgi ile karar verme mekanizmalarının oluşturulmasını hedefleyen bir sistemdir. Tanımından da görülebileceği gibi bilimsel ve teknolojik gelişmelerle mekânsal konularda tek disiplin çalışmalarının yanı sıra Fen ve Sosyal bilimleri bir araya getiren çok disiplinli ortak çalışmaların da geliştirilmesine olanak veren, etkin biçimde birlikte kullanılabilen bir sistemdir.

Belirli sorunları çözmek üzere, doğa (fen) bilimleri matematiğe daima sorular sormaktadır. Matematik, bu sorulara cevap verebilmek için ya “uygulamalı” ya da “kuramsal” bilim ile zorunlu bir ilişki içindedir. Matematik ne bir araç, ne bir yöntem, ne de bilimlerin hizmetinde bir dildir; bilimlerin varoluşlarının, yapılarının bir parçasıdır. İşte tam da CBS ile yürütülen disiplinlerarası çalışmalardaki, “yeryüzü gerçekliği” için zorunlu olan ve teorik olarak tam da açıklanamayan “matematiksel model” Harita/Geomatik Mühendislerinin ana araştırma konularından biri olan Jeodezi biliminin sorunsalıdır. Olmazsa olmaz nitelikteki “yeryüzü gerçekliği” ve bu gerçekliğin yüksek çözünürlüklü matematiksel modeli (jeodezik altyapı) temel alınarak diğer disiplinler ile birlikte kurulacak olan her türlü mekânsal veri/bilgi tabanı, sorgulama/analizler yapılması, elde edilen bilginin doğru ve güncel olarak toplumla (sözel, yazılı, grafik ve/veya harita aracılığı ile) paylaşılması (iletişimi) büyük önem taşımaktadır. Araştırmacıların, karar vericilerin ve toplumun harita aracılığı ile bilgilendirilmesi konusunu işleyen; her türlü haritanın tasarımı, üretimi ve kullanımını araştıran bilim, teknik ve sanat olan Kartografya disiplini de yine Harita/Geomatik Mühendislerinin yararlandıkları bilim dallarından biridir.

TMMOB; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını temsil eden, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde koruyan ve geliştiren, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak amacıyla meslek alanlarıyla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavranması, yorumlanması, toplumun bilgilendirilmesi, politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirilmesi ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele eden bir demokratik mesleki kitle örgütüdür.

TMMOB, yukarıda sıralanan amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için bileşeni olan Odalar ile çok sayıda mesleki ve bilimsel etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerden biri olan TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi ilk olarak 2007 yılında Trabzon’da “ortak veri, ortak bilgi, ortak dünya” temasıyla düzenlenmiş; daha sonra 2009 yılında İzmir’de “yaşanabilir dünya”, 2011 yılında Antalya’da “ortak aklın adresi”, 2013 yılında Ankara’da “bugünü anlamak, yarını kurmak”, 2017 yılında Adana’da “özgür veri, özgün bilgi, özgür dünya”, 2019 yılında ise Ankara’da “Akıllı” Şehir ve “Akıllı” Kırsal ana temalarıyla gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ne (sözlü/yazılı) aktif katılımınızı bekliyoruz.​

Kongre web sayfası için tıklayınız.