TMMOB DR. SELMA GÜNGÖR'ÜN YANINDADIR

11.09.2019

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması gerekçe gösterilerek Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava sonucunda Ankara Valiliği tarafından aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi işleminin iptali istemiyle açılan dava 10 Eylül 2019 tarihinde Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşma sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile II. Başkan Selçuk Uluata destek vermek için katıldılar.

Duruşmada, Dr. Selma Güngör’ün TTB Merkez Konseyi üyesi olarak yapılan bir açıklama nedeniyle aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin bütün yönleriyle hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Güngör’ün bir an önce görevine iade edilmesi istendi.

Ankara İdare Mahkemesi önünde TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından okunan basın açıklamasında, Dr. Selma Güngör’ün uğradığı bu haksızlığın tüm hekimlere yönelik bir gözdağı olduğu, hiçbir şeye sesinizi çıkarmayın ve her şeye sessiz kalın mesajı olduğu vurgulandı.

TTB’nin bir Merkez Konseyi üyesinin idare tarafından siyasi baskı sonucu sözleşmesinin feshedilmesinin demokrasi ile bağdaşmayacağını belirten Adıyaman, “Demokratik bir ülkede ‘savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı bir açıklama suç kapsamında değerlendirilmez. Bu içerikte bir açıklamayı ülkenin Tabip Birliği yapmışsa buna dava açarak, mahkûmiyet kararı vererek yanıt verilmez. Ülkeyi yönetenler, yapılan uyarıları ve eleştirileri dinlemek ve gerekli sonuçları çıkarmakla yetinir” diye konuştu.

En temel deontoloji ilkelerine ve hekimliğin evrensel değerlerine bir saldırı niteliğindeki bu haksız işlemin bir an önce iptal edilmesini istediklerini belirten Adıyaman, şunları söyledi:

“Adalet adına utanç kararlarının verildiği, yargının siyasallaştırıldığı ve bir baskı aracı haline dönüştürülmeye çalışıldığı bir dönemde sadece hukuka uygun ve adil bir karar verilmesini istiyor, Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimi olarak görevine dönmesini bekliyoruz. Demokratik Bir Ülke HERKES İÇİN ADALET, Dr. Selma GÜNGÖR ve bütün hekimler için ADALET!”