TMMOB DÜNYA SU GÜNÜ SEMPOZYUMU 23 MART'TA...

06.03.2019

TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu 23 Mart 2019 Cumartesi günü TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Sempozyum programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB adına düzenleyiciliğini Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın üstlendiği sempozyumda açılış konuşmasının ardından çağrılı sunumlardan oluşan iki oturum ve bir panel gerçekleştirilecektir.

Sempozyum kapsamında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması ardından “Su Yönetimi” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör’ün moderatörlüğündeki ilk oturumda; Su ve Politika üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Suyun Metalaşması ve Su Hakkı üzerine Arş. Gör. Dr. Nevzat Samet Baykal (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri), İklim Değişikliği ve Su üzerine Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi) birer sunum gerçekleştirecektir.

İkinci oturumda Tarımsal ve Kentsel Su Politikaları kapsamında Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş’ın moderatörlüğünde; “Tarımsal Su Politikaları” üzerine Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ve “Kentsel Su Politikaları” üzerine İnşaat Mühendisleri Odası Su ve Enerji Yapıları Kurulu üyesi Hasan Yaşar Akyar birer sunum gerçekleştirecektir.

Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu’nun yöneteceği “Erişilir ve Güvenilir İçmesuyu Hakkı” konulu panelde Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Apaydın, Çevre Mühendisi Prof. Dr. Nusret Karakaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Gıda Mühendisi Atakan Günay ve Ankara Tabip Odası adına Prof. Dr. Çağatay Güler konuşmacı olarak katılım sağlayacaktır.

TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu'nun programı ise şu şekildedir: 

TMMOB DÜNYA SU GÜNÜ SEMPOZYUMU PROGRAMI

TMMOB Dünya Su Günü Sempozyumu, 23 Mart 2019
İMO Teoman Öztürk Salonu
(Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-Ankara)

 

SU YÖNETİMİNDE TARIMSAL VE KENTSEL SU POLİTİKALARI

 

 

09:30-10:00

Kayıt

10:00-10:45

Açılış Konuşması

 

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

10:45-12:30

1.Oturum

 

Moderatör: Özden Güngör / ZMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük, Su ve Politika

 

Arş. Gör. Dr. Nevzat Samet Baykal, Suyun Metalaşması ve Su Hakkı

 

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,  İklim Değişikliği ve Su

 

12:30-13:30

Öğle Yemeği Arası

 

13:30-14:45

2.Oturum

 

Moderatör: Kemal Zeki Taydaş / GIDAMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ahmet Atalık, Tarımsal Su Politikaları

 

Hasan Yaşar Akyar,  Kentsel Su Politikaları

 

14:45-15:00

Kahve Arası

 

15:00-17:30

Panel: Erişilir ve Güvenilir İçmesuyu Hakkı

 

Panel Yöneticisi: Dr. Ali Uğurlu / KMO Yönetim Kurulu Başkanı

 

Doç. Dr. Ahmet Apaydın,  Yeraltı Suları ve Kentleşme

 

Prof. Dr. Nusret Karakaya, Su Kirliliği

 

Atakan Günay,  Ambalajlı Sular

 

Prof. Dr. Çağatay Güler,  Su ve Sağlık

 

17:30

Sonuç Bildirgesi ve Kapanış