TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU 5-6-7 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

02.12.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 12. Enerji Sempozyumu "Enerji Ekoloji ve Toplumsal Barış" ana temasıyla 5-6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Sempozyum programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB 12. Enerji Sempozyumu-Enerji, Ekoloji ve Toplumsal Barış
5-6-7 Aralık 2019, Diyarbakır – Türkiye

1. GÜN (05.12.2019)

09.00-10.00 : Kayıt
10.00-12.00 : Açılış Konuşmaları
12.00-13.30 : Öğle Arası

13.30-15.30: Özel Oturum: DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif Nacaroğlu – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Konuşmacılar:
Mehmet Öğütçü – Londra Enerji Kulübü Başkanı
Gazi İpek – EMO Yönetim Kurulu Başkanı

15.30-16.00 : Ara

16.00-18.00 : Panel: ENERJİ POLİTİKALARI
Panel Yöneticisi: Dr. Nejat Tamzok – Maden Mühendisleri Odası
Konuşmacılar:
Selami Leloğlu – Maden Mühendisleri Odası – Fosil Yakıtların Enerji Sektöründeki Yeri ve Ülkemizin Kömür Potansiyeli
Prof. Dr. İnci Gökmen – Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Nükleer Enerji
Mühdan Sağlam – Gazeteci – Rusya- Türkiye İlişkileri Bağlamında Enerji Bağımlılığı
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar – Marmara Üniversitesi – Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Oğuz Vadilili – KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı – Doğu Akdeniz Hidrokarbon Jeopolitiği ve Kıbrıs

 

2. GÜN (06.12.2019)

09.00-10.45 : I. Oturum: ENERJİDE DÖNÜŞÜM
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alkan Alkaya – Mersin Üniversitesi
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Bilal Gümüş – Dicle Üniversitesi – Akıllı Şebekeler, Elektrik Enerjisinde Depolama
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar – Marmara Üniversitesi – Kentler ve Elektrik, Kentlerde Enerji Dönüşümü

10.45-11.00 : Ara

11.00-12.00 Özel Oturum: Ilısu Barajı ve Hasankeyf
Konuşmacı : Agit Özdemir – Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi

12.00-13.00 : Öğle Arası

13.00-14.45: II. Oturum: ENERJİNİN TOPLUMSAL MALİYETİ
Oturum Başkanı: Dr. Deniz Aydın – Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Eş Başkanı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Erdoğan Atmış – Bartın Üniversitesi – Enerji Üretim Politikalarının Orman Ekosistemi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Kayıhan Pala – Uludağ Üniversitesi – Enerji ve Sağlık
İzzet Demir – Maden Mühendisleri Odası – Kömür ve İş Cinayetleri
Av. Nuray Aydoğan – Enerji ve Hukuk

14.45-15.00 : Ara

15.00-17.00 : Panel: ENERJİDE DEMOKRATİK YÖNETİM

Panel Yöneticisi: Ahmet Göksoy – İnşaat Mühendisleri Odası
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aslıhan Aykaç – Ege Üniversitesi – Dayanışma Ekonomileri
Ayşe Gökkan – Aktivist – Enerjinin Yerel Yönetimlerle İlişkisi
Derya Nazan Ünverir -Troya Enerji Kooperatifi Başkanı – Topluluk Enerjisi ve Enerji Kooperatifleri
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu – Ankara Üniversitesi – Kayırma Ekonomisi ve Enerji Yoksulluğu

17.00-18.00: Müzik Dinletisi: MA Music Çocuk Korosu

3.GÜN (07.12.2019)

09.00-10.45 : III. Oturum: ENERJİ VE EKOLOJİ
Oturum Başkanı: Zeyneti Bayrı Önal – Çevre Mühendisleri Odası İkinci Başkanı
Konuşmacılar:
Ahmet Göksoy – İnşaat Mühendisleri Odası – Enerjinin Doğaya, Tarihe ve İklime Etkileri
Ahmet Akın – CHP Milletvekili – Enerji Üretim Süreçlerindeki Ekolojik Tahribatlar
Murat Çepni – HDP Milletvekili – Ekolojik Temelli Mücadeleler
Güner Yanlıç – Amed Kent Konseyi Genel Sekreteri – Ekolojik Toplum, Ekolojik Barış
Yıldız Tahtacı – Aktivist – Demokratik Havza Direnişleri, Çevresel Direnişlerde Kadın

10.45-11.00 : Ara

11.00-12.30 : Özel Oturum: DOĞANIN METALAŞMASI ve MÜCADELE ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanı: A. Oktay Demirkan – TÜRÇEP
Konuşmacılar:
Ekrem Akgül – İDA Dayanışma
Serdar Denktaş – MUÇEP
Özer Akdemir – Evrensel Gazetesi
Yusuf Gürsucu – Yeni Yaşam Gazetesi
Bahadır Özgür – Duvar Gazetesi

12.30-14.00 : Öğle Arası

14.00-17.00 : Panel: ENERJİ SAVAŞLARINDA YIKILAN KENTLER VE KÜRT SORUNU
TAHİR ELÇİ ANISINA

Panel Yöneticisi: Mehmet Orak – EMO Diyarbakır Şube Eş Başkanı
Konuşmacılar:
Leyla Güven – DTK Eş Başkanı, HDP Milletvekili
Gül Köksal – Mimar, Barış Akademisyeni
Faik Bulut – Gazeteci-Yazar
Yavuz Önen – TMMOB Eski Başkanı

17.00-18.30 : Forum: ENERJİ ve BÖLGESEL BARIŞ
Sunuş : Fikret Başkaya – Düşünür-Yazar
Forum Yöneticisi: Evindar Aydın – EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

18.30 : Sempozyum Sonuç Bildirisi Sunumu ve Kapanış